4485

Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich


Przewodniczący Zespołu - Prof. dr n. med. Mieczysław Walczak

Kontakt do zespołu koordynujacego: +48 22 815 77 79, e-mail: koord-urz@ipczd.pl


Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich rozpoczął swoją działalność 2009 roku . Zespół wraz Sekcją ds. Zespoów Autozapalnych liczy 17 Członków. Członkowie Zespołu kwalifikują oraz weryfikują leczenie pacjentów w poniższych programach lekowych:

  • „Leczenie Gauchera typu I oraz typu III",
  • „Leczenie choroby Hurler”,
  • „Leczenie Mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)”,
  • „Leczenie choroby Pompego”,
  • „Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii”,
  • „Leczenie Tyrozynemii typu I”,
  • „Leczenie wrodzonych zespołów Autozapalnych”,
  • „Leczenie choroby Fabry"ego”,
  • „Leczenie uzupełniające L-Karnityną”.

Na dzień 4 stycznia br. w powyższych programach leczonych jest 402 pacjentów.

 

Termin posiedzeń na II półrocze 2022r.

- 5 września 2022r. - termin nadsyłania wniosków do dnia 19 sierpnia 2022r.

- 10 października 2022r. - termin nadsyłania wniosków do dnia 23 września 2022r.

- 28 listopada 2022r. - termin nadsyłania wniosków do dnia 11 listopada 2022r.

 

Termin posiedzeń na I półrocze 2023r.

- 9 styczeń 2023r. – ostateczny  termin nadsyłania wniosków/kart monitorowania upływa w dniu 16 grudnia 2022r.

- 6 marca 2023r. –  ostateczny  termin nadsyłania wniosków/kart monitorowania upływa w dniu 10 lutego 2023r.

- 24 kwietnia 2023r. - ostateczny  termin nadsyłania wniosków/kart monitorowania upływa w dniu 31 marca 2023r.

- 12 czerwca 2023r. - ostateczny  termin nadsyłania wniosków/kart monitorowania upływa w dniu 26 maja 2023r.

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.