6234

Projekty finansowane ze środków UE


Wsparcie dziecięcej transplantologii narządów jamy brzusznej

Informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie dziecięcej transplantologii narządów jamy brzusznej” ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 nasz Instytut otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 mln zł.

przeczytaj więcej o Wsparcie dziecięcej transplantologii narządów jamy brzusznej

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

przeczytaj więcej o Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych

Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" nr: POIS.09.02.00-00-0163/19

przeczytaj więcej o Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych

Pracownia Kardiologicznej Symulacji Medycznej

8 listopada 2018 r. została podpisana umowa, w ramach której Ministerstwo Zdrowia przekaże dla naszego Instytutu blisko 3 796 196,00 złotych na utworzenie Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej, która zostanie wyposażona w 4 symulatory z pełnym wyposażeniem.

przeczytaj więcej o Pracownia Kardiologicznej Symulacji Medycznej

Ośrodek Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci

Ministerstwo Zdrowia przekazało blisko 9 mln złotych na dofinansowanie projektów w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

przeczytaj więcej o Ośrodek Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci

Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych

Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” realizuje projekt: „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” nr: POIS.09.02.00-00-0163/19 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

przeczytaj więcej o Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych

Wsparcie Min. Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych i Wojewody Mazowieckiego w walce z COVID-19

Dzięki wspólnym działaniom Ministerstwa Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych i Wojewody Mazowieckiego do Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” trafiły środki ochrony indywidulanej  oraz środki dezynfekcyjne m.in:

przeczytaj więcej o Wsparcie Min. Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych i Wojewody Mazowieckiego w walce z COVID-19

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wspiera IPCZD w walce z COVID-19

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

przeczytaj więcej o Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wspiera IPCZD w walce z COVID-19
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.