2007

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością


W Instytucie ,,Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie funkcjonuje System Zarządzania Jakością oparty na normie: PN-EN ISO 9001:2015  „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”


W Instytucie ,,Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie funkcjonuje System Zarządzania Jakością oparty na normie:

PN-EN ISO 9001:2015  „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”

Zakres Systemu Zarządzania Jakością  został zaczerpnięty z naszego statutu i kompleksowo obejmuje wszystkie działania podejmowane w Instytucie:

usługi medyczne w zakresie wysokospecjalistycznej medycyny wieku rozwojowego, obejmujące: lecznictwo stacjonarne i ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, profilaktykę i promocję zdrowia

prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych i nauk o życiu oraz wdrażanie ich wyników w praktyce,

prowadzenie działalności w zakresie szkolenia i kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego personelu medycznego,

opracowywanie i wydawanie analiz, opinii i ekspertyz użytkowych dotyczących produktów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,

prowadzenie badań klinicznych pediatrycznych produktów leczniczych.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Instytucie ,,Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 dla naszych pacjentów:

 Pacjent otrzymuje usługi medyczne na najwyższym profesjonalnym poziomie, przy zapewnieniu pełnej realizacji jego praw. Regularne badanie i spełnianie potrzeb i oczekiwań naszych pacjentów oraz ich opiekunów pozwala na zwiększenie satysfakcji pacjentów. Zidentyfikowanie wszystkich miejsc, w które może trafić pacjent, ułatwia poruszanie się po IPCZD.

 dla pozostałych klientów (edukacja, badania kliniczne, opinie):

 Wdrożony system daje sprawną organizacje świadczonych usług, optymalizacje czasu realizacji działań oraz ich skuteczności i efektywności. Wypracowanie skutecznej komunikacji z działami, które realizują usługi.

 

dla pracowników:

Jednoznaczne określenie odpowiedzialności i uprawnień dla każdego stanowiska pracy w Instytucie co zapewnia swobodę działania pracowników w ramach tych odpowiedzialności i uprawnień. Opracowanie szeregu procedur postępowania oraz instrukcji roboczych umożliwia standaryzację postępowania, zwiększenie efektywności, a także zapobieganie niezgodnościom. System zarządzania porządkuje i ujednolica działania związane np. z realizacją zakupów i dostaw, gospodarkę lekiem, nadzór na aparaturą medyczną.

 

dla IPCZD:

Posiadanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością świadczy o dobrym funkcjonowaniu IPCZD, o realizowaniu w nim potrzeb i oczekiwań pacjentów, zapewnianiu pracownikom potrzebnych środków na realizację prowadzonej działalności. Doskonalenie komunikacji wewnętrznej poprzez zwiększenie dostępu do informacji, stworzeniu nowych źródeł informacji. Budowanie w Instytucie jednolitego podejścia dyrekcji i pracowników do ciągłego doskonalenia.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.