1917

Apteka szpitalna


Kierownik Apteki Szpitalnej: mgr farm. Ryszard Sot, specjalista farmacji szpitalnej

Z-ca Kierownika Apteki Szpitalnej: mgr farm. Marta Szymańska, specjalista farmacji szpitalnej

Lokalizacja: budynek E, piętro niski parter, pokój 16

Sekretariat tel: +48 22 815 14 20

Sekretariat fax: +48 22 815 73 09

Adres e-mail: r.sot@ipczd.pl

 

Apteka Szpitalna Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie:

1. zaopatruje Kliniki, Oddziały i pozostałe jednostki Instytutu w:

-leki gotowe;

-leki recepturowe oraz apteczne;

-leki stosowane w programach lekowych oraz w chemioterapii;

-płyny infuzyjne;

-płyny dializacyjne;

-materiały opatrunkowe;

-materiały szewne;

-preparaty dezynfekcyjne;

-preparaty do żywienia enteralnego;

-preparaty do żywienia parenteralnego;

-leki sprowadzane w ramach importu docelowego;

2. udziela informacji dot. produktów leczniczych;

3. sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu - przekazuje do wiadomości Klinik/Oddziałów decyzje GIF/WIF dotyczące wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu;

4. monitoruje niepożądane działania leków;

5. prowadzi ewidencję darowizn oraz próbek lekarskich;

6. bierze udział w badaniach klinicznych;

7. systematycznie dokonuje kontroli apteczek oddziałowych;

8. bierze udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych;

9. współtworzy procedury ogólnoszpitalne;

10. uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu ds. Antybiotykoterapii, Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. Jakości;

11. prowadzi staże podyplomowe dla magistrów farmacji oraz praktyki dla techników farmaceutycznych;

12. bierze udział w programach wymiany międzynarodowej studentów farmacji oraz magistrów farmacji pracujących w aptekach szpitalnych;

 

Z radością informujemy, że apteka szpitalna w Centrum Zdrowia Dziecka zakończyła kilkuletni okres intensywnej modernizacji. Obecnie jest to najnowocześniejsza apteka szpitalna w Polsce prowadząca wieloprofilową działalność w oparciu o trzy zaawansowane technologicznie pracownie leku jałowego i Izbę Recepturową.

Dzięki modernizacji  apteki szpitalnej wzrosła rola farmaceutów w funkcjonowaniu całego Instytutu. Farmaceuci zapewniają najwyższy standard i bezpieczeństwo przygotowywania leków, które były dotychczas przygotowywane również w oddziałach szpitalnych. W powiązaniu ze szpitalnymi zespołami monitorującymi racjonalność terapii (m. in. zespół ds. antybiotykoterapii, zespół terapeutyczny, zespół ds. zakażeń szpitalnych) pracownicy apteki tworzą system zgodny z nowoczesnymi standardami zarządzania: jak najbliżej potrzeb pacjenta – zgodnie z jego rzeczywistymi potrzebami terapeutycznymi.

 

Harmonogram pracy Apteki Szpitalnej:

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 20.05

Sobota, Niedziela oraz dni świąteczne: 8.00 – 15.35

Telefony: 

Sekretariat Apteki Szpitalnej: 815-14-20

Ekspedycja: 815-14-29, 815-14-19

Izba recepturowa: 815-14-23

Pracownia Żywienia Pozajelitowego: 815-14-16

Pracownia Antybiotyków i Leków Przeciwgrzybiczych: 815-78-08

Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego: 815-78-06

Domowe Żywienie Dojelitowe i Pozajelitowe: 815-78-03, 815-14-25

Księgowość Apteki Szpitalnej: 815-14-23

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.