10681

Apteka szpitalna


Kierownik Apteki Szpitalnej: mgr farm. Ryszard Sot, specjalista farmacji szpitalnej

Z-ca Kierownika Apteki Szpitalnej: mgr farm. Marta Szymańska, specjalista farmacji szpitalnej

Lokalizacja: budynek E, piętro niski parter, pokój 16

Sekretariat tel: +48 22 815 14 20

Sekretariat fax: +48 22 815 73 09

Adres e-mail: r.sot@ipczd.pl


Apteka Szpitalna Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie:

 • Zaopatruje Kliniki, Oddziały i pozostałe jednostki Instytutu w:
  • leki gotowe,
  • leki recepturowe oraz apteczne,
  • leki stosowane w programach lekowych oraz w chemioterapii,
  • płyny infuzyjne,
  • płyny dializacyjne,
  • materiały opatrunkowe,
  • materiały szewne,
  • preparaty dezynfekcyjne,
  • preparaty do żywienia enteralnego,
  • preparaty do żywienia parenteralnego,
  • leki sprowadzane w ramach importu docelowego;
 • Udziela informacji dot. produktów leczniczych;
 • Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu - przekazuje do wiadomości Klinik/Oddziałów decyzje GIF/WIF dotyczące wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu;
 • Monitoruje niepożądane działania leków;
 • Prowadzi ewidencję darowizn oraz próbek lekarskich;
 • Bierze udział w badaniach klinicznych;
 • Systematycznie dokonuje kontroli apteczek oddziałowych;
 • Bierze udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych;
 • Współtworzy procedury ogólnoszpitalne;
 • Uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu ds. Antybiotykoterapii, Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. Jakości;
 • Prowadzi staże podyplomowe dla magistrów farmacji oraz praktyki dla techników farmaceutycznych;
 • Bierze udział w programach wymiany międzynarodowej studentów farmacji oraz magistrów farmacji pracujących w aptekach szpitalnych.

Z radością informujemy, że Apteka szpitalna w Centrum Zdrowia Dziecka zakończyła kilkuletni okres intensywnej modernizacji. Obecnie jest to najnowocześniejsza apteka szpitalna w Polsce prowadząca wieloprofilową działalność w oparciu o trzy zaawansowane technologicznie pracownie leku jałowego i Izbę Recepturową.

Dzięki modernizacji  Apteki szpitalnej wzrosła rola farmaceutów w funkcjonowaniu całego Instytutu. Farmaceuci zapewniają najwyższy standard i bezpieczeństwo przygotowywania leków, które były dotychczas przygotowywane również w oddziałach szpitalnych. W powiązaniu ze szpitalnymi zespołami monitorującymi racjonalność terapii (m. in. zespół ds. antybiotykoterapii, zespół terapeutyczny, zespół ds. zakażeń szpitalnych) pracownicy apteki tworzą system zgodny z nowoczesnymi standardami zarządzania: jak najbliżej potrzeb pacjenta – zgodnie z jego rzeczywistymi potrzebami terapeutycznymi.

 

Harmonogram pracy Apteki Szpitalnej:

 • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 20.05
 • Sobota, Niedziela oraz dni świąteczne: 8.00 – 15.35

Telefony: 

 • Sekretariat Apteki Szpitalnej: 815-14-20
 • Ekspedycja: 815-14-29, 815-14-19
 • Izba recepturowa: 815-14-23
 • Pracownia Żywienia Pozajelitowego: 815-14-16
 • Pracownia Antybiotyków i Leków Przeciwgrzybiczych: 815-78-08
 • Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego: 815-78-06
 • Domowe Żywienie Dojelitowe i Pozajelitowe: 815-78-03, 815-14-25
 • Księgowość Apteki Szpitalnej: 815-14-23
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.