5920

Wsparcie Socjalne PacjentaPodstawowe informacje:

 

e-mail: pacjent@ipczd.pl

 

Lokalizacja i godziny otwarcia:

 

Lokalizacja Działu Jakości i Wsparcia Pacjenta: budynek RC, pok. nr 09a

 

Godziny pracy: pn-pt: 8:00 - 15:00


Cel:   

Pomoc pacjentom IPCZD i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w szczególności wynikających z niepełnosprawności dziecka, trudnej sytuacji socjalno-bytowej lub rodzinnej. 

 

Zadania:

  • Pomoc rodzinom w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka przewlekle chorego we współpracy z instytucjami pomocowymi na rzecz dziecka i rodziny w miejscu zamieszkania pacjenta
  • Ustalanie zakresu pomocy jakiej dziecko i opiekun potrzebują w szpitalu, jak również po  jego opuszczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem wydolności opiekuńczej  środowiska domowego dziecka.
  • Poradnictwo dotyczące uprawnień wynikających z tytułu niepełnosprawności  dziecka oraz możliwości rozwiązywania problemów i udzielania  pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
  • Podejmowanie interwencji socjalnej nakierowanej na ochronę zdrowia, praw i interesów małoletnich pacjentów.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.