10794

Historia IPCZD


Historia powstania Instytutu „Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka” sięga lat 60-tych XX wieku. Inicjatorką pomysłu jego stworzenia była Ewa Szelburg-Zarembina. Pisarka 20 czerwca 1965 roku na łamach „Życia Warszawy” opublikowała wezwanie pt. „Bohaterstwu dzieci i młodzieży należy się pamięć”, mające na celu zmotywowanie społeczeństwa do upamiętnienia dzieci zabitych podczas II wojny światowej poprzez budowę pomnika-szpitala pediatrycznego.

 

W dniu 7 lutego 1968 r. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa powołała Społeczny Komitet, który ogłosił w prasie, radiu i telewizji apel wzywający społeczeństwo polskie, Polonię zagraniczną i ludzi dobrej woli na całym świecie do udziału w realizacji idei budowy Pomnika-Szpitala. Apel spotkał się z natychmiastowym, spontanicznym odzewem licznych środowisk i grup zawodowych w kraju i za granicą, co wskazywało jednoznacznie na to, że idea zbudowania Pomnika-Szpitala znalazła powszechne uznanie. Potwierdzeniem tego były dary (pieniężne i rzeczowe) oraz zapisy testamentowe składane przez obywateli polskich oraz dary nadchodzące z całego świata.

 

"Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko" - to dewiza Centrum od początku działalności jednostki.

 

KALENDARIUM

 

 • 1971 r. - warszawskie środowisko „Synów Pułku” inicjuje powstanie Banku Krwi „Centrum”.
 • 31 maja 1977 r. – zakończenie I etapu budowy. Do użytku oddano 3 pawilony (A, B, C), w których znajdowały się m.in. zespół poradnictwa, pracownie onkologiczne czy magazyny/pomieszczenia techniczne.
 • 15 października 1977 r. - w obecności dyrektora - prof. Marii Goncerzewicz, powitano uroczyście pierwszych 40 pacjentów. W przychodni specjalistycznej CZD jako pierwsza pojawiła się 5-letnia dziewczynka chora na ciężki zespół nerczycowy. W ciągu pierwszych 5 lat działalności w Centrum Zdrowia Dziecka przyjęto 144 808 dzieci. Centrum od pierwszych dni funkcjonowania obejmowało swoją działalnością cały kraj, przyjmując również dzieci spoza jego granic oraz pełniło funkcję wysokospecjalistycznego szpitala dziecięcego, ośrodka naukowo-badawczego i szkoleniowego.     
 • 15 października 1977 r. – pracę rozpoczyna Dział Diagnostyczny.
 • 30 grudnia 1979 r. – zakończenie drugiego etapu budowy. Do użytku oddano m.in. 6 pawilonów, w tym między innymi 11-piętrowy budynek, w którym powstały oddziały szpitalne.
 • 15 stycznia 1980 r. – przyjęcie pierwszego pacjenta, 6-letniego chłopca, z wrodzoną wadą przewodu pokarmowego i zespołem złego wchłaniania.
 • 1980 r. - uruchomienie wszystkich oddziałów szpitalnych. W tymże roku, również na bloku operacyjnym, przeprowadzono pierwszy duży zabieg przez zespół Neurochirurgów pod Kierownictwem prof. Juliusza Wocjana – niekwestionowanego twórcy neurochirurgii dziecięcej w Polsce.
 • 8 czerwca 1984 r. – pierwsze przeszczepienie nerki w IPCZD.
 • 1 kwietnia 1985 r. - rozpoczęcie działalności Ośrodka Rehabilitacji.
 • 1 czerwca 1985 r. - otwarcie basenu w Ośrodku Rehebailitacji
 • 30 lipca 1986 r. - do tego momentu Dział Diagnostyczny wykonał ogółem 5 820 000 badań w 6 zakładach i 11 pracowniach. Do 30 sierpnia 1986 r. leczono w szpitalu 60 840 dzieci, udzielono 894 400 porad lekarskich.
 • 1 marca 1990 r. – przeprowadzenie pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia wątroby przez prof. Piotra Kalicińskiego w Centrum Zdrowia Dziecka.
 • 1991 r. – zakończenie trzeciego etapu budowy. Do użytku oddano m.in. Pawilony Rehabilitacji RA, RB, RC, RD, RE, budynek krytej pływalni wraz ze stacją uzdatniania wody, 9 łączników i hotele dla pielęgniarek.
 • 19 grudnia 1995 r. - Centrum Zdrowia Dziecka uzyskało status prawny jednostki badawczo-rozwojowej i nazwę „Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” na mocy rozporządzenia Rady Ministrów RP.
 • 12 października 1999 r. – przeprowadzenie pierwszego w Polsce przeszczepienia wątroby od żywego dawcy (przeszczep rodzinny) przez prof. P. Kalicińskiego i Prof. Y. Revillon’a w Centrum Zdrowia Dziecka.
 • 18 marca 2000 r. – pierwszy w Polsce skojarzony przeszczep wątroby i nerki.
 • 30 marca 2001 r. – przeprowadzono jednoczasowy przeszczep wątroby, jelita cienkiego, dwunastnicy i trzustki. Był to jednocześnie pierwszy przeszczep jelita w kraju.
 • 29 listopada 2012 r. – przeprowadzono przez zespół prof. Bohdana Maruszewskiego z Kliniki Kardiochirurgii IPCZD, pierwszej w Polsce operacji wszczepienia wspomagania lewej komory z pozostawieniem własnego serca u dziecka.
 • 30 marca 2015 r. - lekarze z IPCZD jako pierwsi w Polsce przeprowadzili zabieg dotętniczego podania chemioterapeutyku w leczeniu złośliwego nowotworu oka – siatkówczaka.
 • 24 czerwca 2015 r. - uroczyste otwarcie nowego bloku operacyjnego i lądowiska, które odgrywa ogromną rolę podczas ratowania zdrowia i życia dzieci wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. Dnia 4 sierpnia wylądował na nim pierwszy śmigłowiec.
 • 19 kwietnia 2016 r. - otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,  która jednocześnie stała się największym tego typu ośrodkiem w Polsce.
 • 23 marca 2016 r. - uroczyste otwarcie Dziecięcego Centrum Transplantacji w IPCZD.
 • 14 lutego 2017 r. - uroczyste otwarcie Pracowni Spiroergometrii.
 • 11 kwietnia 2019 r. – światowej sławy skrzypaczka Patrycja Piekutowska zostaje mianowana pierwszym ambasadorem IPCZD.
 • 19 czerwca 2020 r. – otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Kompleksowa rewitalizacja ZDO została doceniona przez firmę Siemens Healthineers, która zdecydowała o przyznaniu zakładowi statusu Ośrodka Referencyjnego.
 • 27 listopada 2020 r. – podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i młodzieży pomiędzy IPCZD, a Fundacją TVN.
 • 18 lutego 2021 r. – uroczyste otwarcie „Strefy wind” w IPCZD, czyli dwóch dodatkowych wind z klatką schodową przeznaczonych dla personelu i pacjentów jadących na Blok Operacyjny.
 • 12 maja 2021 r. – otwarcie Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat.
 • 27 lipca 2021 r. – otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych.
 • 18 grudnia 2021 r. -  otwarcie holu rejestracji do Poradni Specjalistycznych.
 • 31 stycznia 2022 r. - otwarcie Środowiskowego Centum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.
 • 10 czerwca 2022 r. -  otwarcie Nowej Pracowni PET-CT w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

  Dyrektorzy:

Prof. dr hab. n. med. Maria Goncerzewicz (1.03.1976 r. – 30.09.1990 r.)

Prof. dr n. med. Paweł Januszewicz (1.10.1990 r. – 31.12.2000 r.)

Doc. dr hab. Janusz Książyk (28.08.2001 r. – 12.11.2001 r.)

Dr n. med. Maciej Piróg (2002 – 05.2012 r.)

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk (25.06.2012 – 02.2013 r.)

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska - Kierownik IPCZD, od sierpnia 2013 p.o. dyrektora (02.2013 r. – 05.2014 r.)

Prof nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska (20.05.2014 r. – 4.12.2018 r.)

4 grudnia 2018 - obecnie - dr n. med. Marek Migdał

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.