2979

Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej


Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Lokalizacja: budynek A, piętro I, pokój 111

Sekretariat tel: +48 22 815 72 70

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Adres e-mail: mikrobiologia@ipczd.pl


Struktura Zakładu

Profil działalności

Działalność naukowa i diagnostyczna Zakładu koncentruje się na zagadnieniach mikrobiologii i immunologii klinicznej. Prowadzimy szerokoprofilową diagnostykę zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz diagnostykę pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności. Uczestniczymy także w pracach Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz  Komitetu Terapeutycznego.

Prace badawcze Zakładu dotyczą patogenezy zakażeń, epidemiologii i mechanizmów lekooporności drobnoustrojów, aspektów immunologicznych nadciśnienia tętniczego i stłuszczenia wątroby oraz istoty zaburzeń odporności w zespołach spontanicznej łamliwości chromosomów. Praktycznym efektem realizowanych w Zakładzie w ciągu ostatnich dziesięciu lat licznych projektów badawczych jest wprowadzenie nowoczesnych metod biologii molekularnej do rutynowej diagnostyki zakażeń oraz opracowanie standardów racjonalnej antybiotykoterapii. W tym samym czasie pracownicy Zakładu opublikowali ponad 200 prac, wiele z nich w renomowanych czasopismach zagranicznych.

 

Wykonywane badania

W Zakładzie prowadzona jest diagnostyka zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych przy użyciu metod klasycznych, serologicznych i nowoczesnych technik molekularnych, w tym:

  • hodowla, identyfikacja i oznaczanie lekowrażliwości bakterii tlenowych, mikroaerofilnych i beztlenowych izolowanych ze wszystkich materiałów klinicznych
  • wykrywanie antygenów, przeciwciał i materiału genetycznego wirusów
  • hodowla, identyfikacja, oznaczanie lekowrażliwości, wykrywanie antygenów i materiału genetycznego grzybów
  • typowanie genetyczne bakterii

Diagnostyka immunologiczna dotyczy przede wszystkim wszechstronnej oceny aktualnego stanu odporności u chorych z pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporności, w tym  chorób związanych z przewagą defektu odporności humoralnej takich jak: gammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X, selektywny niedobór podklas Ig, pospolity zmienny niedobór odporności (CVID), niedobór IgA, agammaglobulinemia dziedziczna, niedobory swoistych przeciwciał, przemijająca hipogammaglobulinemia niemowląt; złożone niedobory odporności: SCID, zespół hiper-IgM oraz pierwotne niedobory związane z innymi zaburzeniami genetycznymi takie jak zespół Wiskotta-Aldricha, zespół Nijmegen, zespół Blooma,  HAE.

 

Osiągnięcia

  • Do najważniejszych osiągnięć Zakładu należą pionierskie badania odpowiedzi odpornościowej u dzieci szczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzwB) i leczonych interferonem-α z powodu przewlekłego aktywnego wzwB oraz badania  zaburzeń odporności w zespole Nijmegen i ataksja-teleangiektazja w okresie przednowotworowym, z wykorzystaniem badań na poziomie molekularnym.
  • Od wielu lat w Zakładzie, we współpracy z innymi ośrodkami europejskimi, prowadzone są  systematyczne badania lekowrażliwości Helicobacter pylori, których wyniki stanowią podstawę do opracowywania wytycznych leczenia eradykacyjnego u chorych z zapaleniem błony śluzowej  lub chorobą wrzodową żołądka / dwunastnicy.
  • Zakład bierze również udział w krajowych i międzynarodowych projektach monitorowania lekowrażliwości drobnoustrojów, które służą opracowywaniu zasad racjonalnej antybiotykoterapii.
  • Wyniki badań prowadzonych w Zakładzie  zostały opublikowane w renomowanych czasopismach zagranicznych. Za wyniki prac badawczych zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień przyznanych, m. in. przez Brytyjskie Towarzystwo Immunologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Genetyczne,  Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, Radę Naukową IPCZD, Dyrektora Naczelnego IPCZD.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.