1775

Jak rozpocząć leczenie w szpitalu?


Planowe przyjęcia do szpitala  realizowane są w oparciu o e-skierowanie (zmiana wprowadzona została od 8 stycznia 2021r.). Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.


W tym celu należy skontaktować się z lekarzem, który wystawi opatrzone podpisem elektronicznym skierowanie. Pacjent/rodzic/opiekun prawny może otrzymać je poprzez:

 • e-mail,
 • SMS
 • lub w formie wydruku informacyjnego.

Następnie pacjent/rodzic/opiekun prawny samodzielnie wybiera placówkę, w której chce zrealizować dane świadczenie (pacjent ma prawo wyboru szpitala posiadającego umowę z NFZ w danym zakresie, na terenie całej Polski). Jeśli podejmiecie Państwo decyzję o leczeniu dziecka w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, należy skontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Oddziału w którym rozpocznie się lub będzie kontynuowany proces leczenia. Do prawidłowej rejestracji, konieczne jest podanie 4-cyfrowego kodu ze skierowania i numeru PESEL pacjenta.

 

W celu kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym podmiocie, lekarz prowadzący z jednostki prowadzącej leczenie powinien skontaktować się z lekarzem Oddziału w którym będzie kontynuowane leczenie w celu uzgodnienia możliwości oraz terminu przyjęcia pacjenta.

 

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia, kiedy stan zdrowia pacjenta wymaga natychmiastowej interwencji, skierowanie nie jest wymagane.

 

Przypominamy że:

E-skierowanie obejmuje świadczenia medyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

 

Są to takie świadczenia medyczne jak:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
 • leczenie szpitalne
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
 • rezonans magnetyczny
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 • badanie echokardiograficzne płodu.

Na poniższe świadczenia medyczne, lekarz wystawi skierowanie w postaci papierowej:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
 • programy lekowe
 • rehabilitację
 • do szpitala psychiatrycznego
 • logopedy

Przed pierwszym zaplanowanym i potwierdzonym przez Instytut przyjęciem na Oddział prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej, a następnie wypełnienie elektronicznego formularza, który usprawni przyjęcie na oddział oraz skróci oczekiwanie pacjenta oraz proces rejestracji w Izbie Przyjęć.

 

https://www.czd.pl/strony/dla-pacjenta-i-rodzicow/elektroniczny-formularz-przyjecia-do-szpitala-

 

Informacje na temat ubezpieczenia pacjenta dostępne są tutaj:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.