2323

Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych


Kierownik Pracowni: prof. Instytutu dr hab. n. med. Grażyna Zofia Brzezińska-Rajszys

Lokalizacja: budynek D, piętro I

Telefon: +48 22 815 10 52

 


Profil działalności

W Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych wykonuje się inwazyjne badania diagnostyczne oraz leczenie przezskórne patologii układu sercowo-naczyniowego u pacjentów różnych klinik i oddziałów Instytutu w wieku od 0 do 18 lat. Największą liczbę stanowią pacjenci z tzw. wadami wrodzonymi serca, którzy najczęściej są hospitalizowani w oddziałach kardiologii, patologii noworodka, intensywnej terapii. W ciągu roku wykonywanych jest średnio ponad 300 przezskórnych zabiegów terapeutycznych z zakresu kardiologii interwencyjnej. Zabiegi z zakresu radiologii i neuroradiologii interwencyjnej są wykonywane regularnie od 2016 roku u pacjentów hospitalizowanych najczęściej w Klinice Neurochirurgii oraz Chirurgii Ogólnej. Liczba pozakardiologicznych przezskórnych zabiegów interwencyjnych wynosi około 100 rocznie.

 

Badania wykonywane w Pracowni

 • diagnostyczne cewnikowanie serca,
 • biopsja mięśnia sercowego,
 • angiografie naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, nerek,
 • inne angiografie naczyniowe,
 • pełen zakres kardiologicznych przezskórnych zabiegów interwencyjnych,
 • zabiegi atrioseptostomii balonowe, statycznej, implantacja stentu do rpzegrody międzyprzedsionkowej,
 • walwuloplastyka płucna, aortalna,
 • angioplastyka balonowa wrodzonych i nabytych zwężeń naczyniowych np. tętnic płucnych, aorty, zespoleń chirurgicznych,
 • wszczepianie stentów w wybranych przypadkach zwężeń naczyniowych, przede wszystkim tętnic płucnych, aorty, oraz przewodu tętniczego u noworodków w wybranych wadach przewodozależnych,
 • udrażnianie zastawki płucnej metodą termiczną,
 • przezskórne zamykanie połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowych (ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytek w przegrodzie międzykomorowej przetrwały przewód tętniczy, przetoki naczyniowe),
 • usuwanie ciał obcych z układu sercowo-naczyniowego,
 • przezskórna implantacja zastawki płucnej,
 • zabiegi z zakresu radiologii interwencyjnej (najczęściej wykonywane),
 • angioplastyka balonowa pooperacyjnych zwężeń  naczyniowych u dzieci po transplantacji wątroby z zastosowaniem dojścia przez wątrobowego,
 • angioplastyka balonowa wrodzonych i pooperacyjnych zwężeń naczyniowych (najczęściej tętnice nerkowe),
 • przezskórna embolizacja wewnątrzwątrobowych patologii naczyniowych powodujących istotny przeciek lewo-prawy i niewydolność krążenia u noworodków i niemowląt lub przeciek wrotno-systemowy,
 • zabiegi z zakresu neuroradiologii interwencyjnej,
 • embolizacja tętniaka mózgu  (leczenie z uwzględnieniem rekonstrukcji i remodelingu z zastosowaniem balonów i stentów),
 • embolizacja malformacji naczyniowej mózgowia z zastosowaniem płynnych materiałów embolizacyjnych,: Onyx, Phill, Squid oraz sprężynek naczyniowych,
 • embolizacja malformacji żyły Galena z zastosowaniem  szybko precypitujących materiałów embolizacyjnych.

 

 

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.