22451

Poradnia Kardiologiczna


Kierownik: dr n. med. Monika Brzezinska

Lokalizacja: budynek C, piętro I, pokój 101

Zapisy: infolinia 801 051 000 lub +48 22 815 10 00, e-mail: wizyta@ipczd.pl

Sekretariat tel: +48 22 815 17 09

Adres e-mail: poradnia.kardiologia@ipczd.pl


Profil działalności

Podstawowym zadaniem jest diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami układu krążenia, w tym:

 • ustalanie wskazań do leczenia kardiochirurgicznego lub kardiologicznych zabiegów interwencyjnych,
 • diagnostyka i leczenie wad wrodzonych i nabytych serca przed i po leczeniu kardiochirurgicznym lub interwencyjnym,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca, ustalanie wskazań do inwazyjnej diagnostyki elektrofizjologicznej i ablacji, implantacji układów stymulujących serce oraz kardiowerterów-defibrylatorów a także kontrola po zabiegach,
 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie) oraz procesów zapalnych (zapalenie mięśnia sercowego, choroba Kawasaki).

Jak zapisać dziecko na wizytę

 • Aby zapisać dziecko na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty należy posiadać kod skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.
 • Do skierowania trzeba dołączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (echo serca, badanie Holtera, RTG klatki piersiowej oraz kart informacyjnych z pobytów szpitalnych).
 • W celu ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej IPCZD, bądź wysłać e-mail na adres wizyta@ipczd.pl
 • Kolejną wizytę można też umówić telefonicznie, pod nr Infolinii: 22 815 10 00 (dla dzwoniących z telefonu komórkowego) lub 801 051 000 (dla dzwoniących z telefonu stacjonarnego).
 • Pacjenci są zapisywani na godziny (prosimy o to pytać przy zapisach) - jest to orientacyjna godzina zgłoszenia się pacjenta do Poradni, a nie przyjęcia w gabinecie lekarskim.
 • Pacjenci pierwszorazowi powinni przyjechać minimum godzinę wcześniej przed wyznaczoną porą zgłoszenia do Poradni z uwagi na konieczność założenia historii choroby w Rejestracji Głównej (przy wejściu do Poradni Specjalistycznych - blok E, Wysoki Parter).
 • Przed każdą wizytą należy zgłosić się do Sekretariatu Poradni Kardiologicznej – blok C, I piętro, skąd pacjent jest kierowany do pokoju przygotowawczego – 122, a następnie na ekg – 115 (należy przewidzieć dodatkowy czas na te czynności).
 • Po badaniu ekg pacjent oczekuje pod wyznaczonym gabinetem lekarskim na wizytę.         
 • Niezależnie od zapisanych pacjentów na konkretną godzinę pierwszeństwo mają stany nagłe (o kolejności decyduje lekarz).                                                                                                                                   
 • Pacjenci kierowani podczas wizyt na badania dodatkowe – rtg klatki piersiowej, echo serca, badanie izotopowe, wchodzą do gabinetu lekarskiego powtórnie, po wykonaniu w/w badań, między pacjentami oczekującymi w kolejce.                                                                                                                             
 • Przekładając wizytę należy podać nazwisko lekarza konsultującego w Poradni (nazwisko jest w żółtej książeczce).

Co należy zabrać na wizytę?

Planując wizytę w naszej poradni ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów:

 • książeczkę zdrowia dziecka
 • żółtą książeczkę IPCZD
 • posiadaną dokumentację medyczną – karty informacyjne z pobytów szpitalnych i wyniki wykonanych badań – echo serca i 24-godzinny zapis ekg met. Holtera
 • Pacjent jednorazowy powinien posiadać wyniki badania RTG.

Dodatkowe informacje:

 • Pacjenci na pierwszą wizytę zapisywani są tylko na podstawie nadesłanej dokumentacji ze względu na ograniczoną ilość wolnych miejsc i bardzo odległe terminy.    
 • Pacjenci zdiagnozowani – z wykonanym badaniem echo serca i 24-godzinnym zapisem ekg met. Holtera w przypadku zaburzeń rytmu serca zapisywani są w zależności od stanu zdrowia dziecka – decyduje lekarz rozpatrując nadesłane dokumenty.
 • Noworodki i stany nagłe – zgłoszenia telefoniczne do Kierownika Poradni lub do lekarza prowadzącego, jeśli pacjent przebywa pod stałą opieką Poradni.

 

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.