Oddział Rehabilitacji Neurologicznej


Kierownik Kliniki: dr n. med. Maria Grochowska

Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Izabela Banasek

Lokalizacja: budynek RC, piętro I, pok.130/ budynek RD, pietro I, pok. 106

Sekretariat tel: +48 22 815 75 50

Sekretariat fax: +48 22 815 75 53

Loża pielęgniarska: +48 22 815 19 02 

Lekarz dyżurny: +48 22 815 19 22

Adres e-mail: rehabilitacja.neurologia@ipczd.pl


Profil działalności

Pacjentami oddziału są dzieci po ciężkich urazach komunikacyjnych, po zabiegach neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami metabolicznymi (wady wrodzone metaboliczne), dzieci z różnymi wadami uwarunkowanymi genetycznie, ze szczególnym uwzględnieniem wrodzonej łamliwości kości i innych zaburzeń mineralizacji kośćca.

Kwalifikacja do pobytu w oddziale na podstawie skierowania od lekarzy specjalistów (rehabilitacji, neurologii, ortopedii) w czasie ogólnooddziałowej, cotygodniowej odprawy lekarskiej

 

Osiągnięcia

Udział w Kongresach Pediatrycznych z zakresu Rehabilitacji, Fizjoterapii, Ortopedii, Osteoporozy. 

 

Regulamin wewnętrzny - obowiązuje od 01.10.2009 do odwołania (Zgodnie z Europejska Kartą Praw Dziecka, Kartą Praw Pacjenta i Regulaminem Wewnętrznym IPCZD)

 • Pacjent ma prawo do odwiedzin codziennie w czasie wolnym od ćwiczeń, zabiegów i lekcji  w godzinach 8:00-20:00.
 • Pacjent bez zgody personelu nie może opuszczać Oddziału.
 • Pacjenta i rodzica /opiekuna obowiązuje cisza nocna w godzinach 21:00 – 6:00.
 • W Oddziale pacjent otrzymuje do dyspozycji łóżko z wyposażeniem i szafkę – jest odpowiedzialny za pozostawienie tych rzeczy przy wypisie w stanie nie zmienionym. W przypadku świadomej dewastacji sprzętu lub otoczenia – koszty naprawy pokrywają rodzice /opiekunowie.
 • Pacjent powinien posiadać w czasie pobytu w Oddziale:
  • własne ubranie nocne i dzienne wraz z okryciem zewnętrznym,
  • obuwie,
  • ręcznik,
  • strój na basen + czepek
  • środki higieny osobistej
 • Pacjent może mieć własne artykuły spożywcze po uzgodnieniu z pielęgniarką w opisanym pojemniku w lodówce dostępnej w Oddziale.
 • Z powodu zachowania bezpieczeństwa pacjent nie może posiadać przy sobie:
  • ostrych przedmiotów
  • leków
  • grzałki, czajnika, żelazka, itp.
 • Pacjent nie powinien posiadać podczas pobytu: komputera, gier elektronicznych, telefonu komórkowego, cennych przedmiotów (biżuteria).
 • Personel Oddziału za wyżej wymienione  przedmioty nie odpowiada w razie ich uszkodzenia lub zaginięcia.
 • Z powodu zagrożeń zdrowotnych pacjent nie może ładować telefonu komórkowego podczas ciszy nocnej 21:00 -6:00.
 • Za zgodą lekarza prowadzącego lub kierownika Oddziału istnieje możliwość pobytu jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem przez całą dobę ze względu na wskazania rehabilitacyjno-pielęgnacyjno-psychologiczne.
 • Rodzic/opiekun przebywający z dzieckiem zobowiązany jest do opieki nad nim, pielęgnacji i dbania o jego bezpieczeństwo.
 • Rodzic/opiekun nie może spać w jednym łóżku z dzieckiem. Może spać jedynie na prywatnym, rozkładanym leżaku w godzinach ciszy nocnej. Rano do godziny 7:00 prosimy złożyć leżaki  i wynieść do pomieszczenia  Re II p. (klucz dostępny u pań pielęgniarek). Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zachowania estetyki ubioru, dbania o higienę osobistą i porządku na sali.
 • Nocny pobyt rodzica/opiekuna zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora IPCZD wymaga uiszczenia opłaty związanej z częściową refundacją kosztów pobytu (korzystanie z mediów)
 • Prosimy pacjentów, rodziców /opiekunów o przechowywanie bagaży we wskazanych miejscach –  schowki szachtowe, szafki indywidualne, schowek RE II p. Zakazuje się trzymania sprzętu i bagażu na podłodze i parapetach (względy epidemiologiczne).
 • Osoby odwiedzające lub pozostające przy dziecku na stałe powinny korzystać wyłącznie z łazienki przeznaczonej dla rodziców w której zobowiązani są do zachowania porządku.
 • Nie wolno jeść ani pić gorących napoi na salach chorych oraz przenosić gorących produktów w pobliżu pacjentów. Posiłki należy spożywać w miejscach do tego wyznaczonych:
  • Pacjenci – stołówka i kuchenka oddziałowa
  • Rodzice/opiekunowie – stołówka oddziałowa w okresach nie użytkowania jej przez pacjentów.
 • Do dyspozycji rodziców/opiekunów na I piętrze między budynkami RC a RD oddany jest Pokój Rodzinny Fundacji Ronalda Mc Donalda czynny w godzinach 7:00 – 19:00 (z własnym regulaminem).
 • Informujemy rodziców/opiekunów – telewizory w Oddziale są przeznaczone dla dzieci. Rodzice/opiekunowie mogą oglądać programy przy okazji do godziny 21:00.
 • Rodzice/opiekunowie mogą wychodzić z dzieckiem poza Oddział na teren Instytutu za zgoda personelu, po wpisaniu się do zeszytu „wyjść”.
 • Ze względów epidemiologicznych prosimy o pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni.
 • Drodzy rodzice/opiekunowie jeżeli chorujecie – macie infekcję kataralną zostańcie w domu.
 • Na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 • W sprawach wątpliwych oraz uwag dotyczących organizacji pracy w Oddziale prosimy kierować się do Pielęgniarki Oddziałowej lub Kierownika Oddziału / Kliniki.

Regulamin powstał w celu zabezpieczenia naszym pacjentom bezpieczeństwa i lepszych warunków hospitalizacji.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.