Oddział Onkologii


Kierownik Kliniki: prof. instytutu dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Kamilla Łyszcz

Lokalizacja: budynek E, piętro VII, pokój 707

Sekretariat tel: +48 22 815 17 87

Sekretariat fax: +48 22 815 75 75

Loża pielęgniarska: +48 22 815 17 70

Lekarz dyżurny: +48 22 815 17 93

Adres e-mail: onkologia@ipczd.pl


Zakres udzielanych świadczeń

 • II Chłoniaki i nowotwory układu siateczkowo- śródbłonkowego
 • Choroba Hodgkina
 • Chłoniaki nieziarnicze (poza Chłoniakiem Burkitta)
 • Chłoniak Burkitta
 • Inne nowotwory limforetikularne
 • Chłoniaki nieokreślone
 • III Nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego i inne nowotwory wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe
 • Wyściółczaki i Nowotwory Splotu Naczyniówkowego
 • Gwiaździaki
 • Wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe nowotwory pochodzenia zarodkowego
 • Inne glejaki
 • Inne określone nowotwory wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe
 • Nieokreślone nowotwory wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe
 • IV Nerwiak zarodkowy współczulny (Neuroblastoma) i inne nowotwory układu współczulnego
 • Neuroblastoma i ganglioneuroblastoma
 • Inne nowotwory z nerwów obwodowych
 • V Siatkówczak
 • VI Nowotwory nerek
 • Nerczak płodowy (guz Wilmsa) i inne nienabłonkowe nowotwory nerek
 • Rak nerki
 • Nieokreślone złośliwe nowotwory nerki
 • VII Nowotwory wątroby
 • Wątrobiak zarodkowy (Hepatoblastoma)
 • Raki wątrobowokomórkowe
 • Nieokreślone nowotwory złośliwe wątroby
 • VIII Nowotwory złośliwe kości
 • Mięsak kościopochodny (osteosarcoma)
 • Chrzęstniak mięsakowy (Chondrosarcoma)
 • Mięsak Ewinga i inne mięsaki kości
 • Inne określone złośliwe nowotwory kości
 • Nieokreślone złośliwe nowotwory kości
 • IX Mięsaki tkanek miękkich I inne mięsaki pozakostne
 • Mięsak prążkowano komórkowy
 • (Rhabdomyosarcoma)
 • Włókniakomięsak
 • (Fibrosarcoma), złośliwy obwodowy guz osłonek nerwowych (MPNST) i inne nowotwory tkanki łącznej włóknistej
 • Mięsak Kaposiego
 • Inne określone mięsaki tkanek miękkich
 • Nieokreślone mięsaki tkanek miękkich
 • X Nowotwory z pierwotnych komórek rozrodczych, guzy trofoblastu i nowotwory gonad Wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe nowotwory z pierwotnych komórek rozrodczych
 • Pozaczaszkowe I pozagonadalne nowotwory złośliwe z pierwotnych komórek rozrodczych
 • Nowotwory złośliwe z pierwotnych komórek rozrodczych o lokalizacji gonadalnej
 • Raki jajnika i jądra
 • Inne i nieokreślone nowotwory złośliwe gonad
 • XI Inne nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego i czerniak złośliwy
 • Rak kory nadnerczy
 • Raki tarczycy
 • Rak jamy nosowo-gardłowej
 • Czerniak złośliwy
 • Raki skóry
 • Inne i niesklasyfikowane raki
 • XII Inne i niesklasyfikowane nowotwory złośliwe
 • Inne określone nowotwory złośliwe
 • Nowotwory niesklasyfikowane wg ICCC , nowotwory in situ, nowotwory niezłośliwe, o niepewnym lub nieznanym charakterze
 • Histiocytoza złośliwa
 • Guzy złośliwe z komórek tucznych
 • Nowotwory in situ
 • Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
 • Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych
 • Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego
 • Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego
 • Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
 • Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych
 • Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej
 • Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia
 • Nowotwory niezłośliwe międzybłonka
 • Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
 • Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
 • Znamiona barwnikowe
 • Inne niezłośliwe nowotwory skóry
 • Niezłośliwy nowotwór jajnika
 • Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
 • Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych
 • Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych
 • Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych
 • Niezłośliwy nowotwór tarczycy
 • Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
 • Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
 • INNE
 • Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami (inne leki przeciwnowotworowe)
 • Małopłytkowość wtórna (inne leki przeciwnowotworowe)
 • Agranulocytoza (neutropenia) (inne leki przeciwnowotworowe)
 • Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • Nerwiakowłóniakowatość niezłośliwa
 • Seanse radioterapii
 • Cykle chemioterapii nowotworów
 • PROCEDURY
 • Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Dokanałowe wstrzyknięcie steroidów
 • Dokanałowe wstrzyknięcie chemioterapeutyku
 • Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
 • Trepanobiopsja szpiku kostnego
 • Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów
 • Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
 • Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej
 • Glikokortykoidy i ich syntetyczne odpowiedniki
 • Środki działające pierwotnie ogólnie
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.