2757

Oddział Intensywnej Terapii II


Kierownik Oddziału: lek. Elżbieta Pietraszek

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Jęziołowska

Lokalizacja: budynek D, piętro I, pokój 14

Sekretariat tel: +48 22 815 13 42

Sekretariat fax: +48 22 815 13 43 oraz +48 22 815 13 27

Loża pielęgniarska: +48 22 815 13 42

Lekaż dyżurny: +48 22 815 13 41

Adres e-mail: oit2@ipczd.pl


Profil działalności

 • Leczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia dzieci w wieku 0-18 lat, a w szczególności:
  • Stanów zagrożenia życia wynikających z niewydolności oddychania i krążenia w przebiegu pooperacyjnym,
  • Wstrząsu (hipowolemicznego, kardiogennego),
  • Zaburzeń rytmu serca,
  • Niewydolności nerek,
  • Obrzęku mózgu,
  • Niewydolności wątroby.
 • Monitorowanie/pomiary/leczenie:
  • Pomiary saturacji, w tym saturacji mózgowej,
  • Monitorowanie mechaniki oddychania,
  • Monitorowanie rzutu serca,
  • Pomiar ciśnień: tętniczego, żylnego, wewnątrzczaszkowego i wewnątrzbrzusznego, diurezy,
  • Wentylacja zastępcza,
  • Wspomaganie krążenia w tym wspomaganie pozaustrojowe (ECMO),
  • Ciągłe leczenie nerko zastępcze,
  • Detoksykacja albuminowa (MARS).

OIT2 dysponuje 12 stanowiskami intensywnej terapii. W oddziale leczonych jest ok. 900 pacjentów rocznie. Są to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych, chirurgicznych,neurochirurgicznych, urologicznych, okulistycznych oraz po zabiegach kardiologicznych i transplantacjach wątroby oraz nerek.

 

Zasady Pobytu Rodziców/Opiekunów pacjentów w oddziale:

 • rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo do pobytu przy chorym dziecku w oddziale w godzinach 12:00-17.00 oraz 19:00 – 22:00, za zgodą personelu medycznego

 • zobowiązujemy osoby odwiedzające do korzystania z szatni, w holu głównym, w celu pozostawienia okrycia wierzchniego oraz bagażu

 • szczegółowy regulamin w załączniku

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.