Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej


Kierownik Oddziału: lek. Inga Mazurek

Pielęgniarka koordynująca: dr n. o zdr. mgr piel. Elżbieta Dróżdż-Kubicka

Lokalizacja: RD5 (sekretariat RC 1 piętro, pokój 122)

Sekretariat tel: +48 22 815 13 74

Sekretariat fax: +48 22 815 72 28

Adres e-mail:  dzienna.psychiatria@ipczd.pl


Oddział oferuje świadczenia psychiatryczne i psychologiczne w trybie pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży do 14 r.ż. z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z dodatkowym rozpoznaniem przewlekłej choroby somatycznej. Istnieje możliwość przyjęcia dzieci starszych.

 

Na Oddziale prowadzona jest terapia dzieci u których rozpoznano m.in.:

 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia rozwoju psychicznego,
 • zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,
 • zaburzenia psychotyczne.

Oferta Oddziału obejmuje diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zajęciową, terapię rodzinną oraz psychoedukację dla rodziców/opiekunów pacjentów. W razie potrzeby pacjenci są objęci farmakoterapią. Dodatkowo, gdy istnieją takie wskazania, pacjenci mogą mieć przeprowadzoną diagnozę oraz terapię zaburzeń snu a w sytuacji współistniejących zaburzeń somatycznych – objęci opieką specjalistyczną. Istnieje możliwość konsultacji dietetycznych, terapii integracji sensorycznej, fototerapii. Pacjenci Oddziału realizują obowiązek szkolny w ramach Zespołu Szkół Specjalnych przy IPCZD.

 

Pacjenci są prowadzeni przez zespół lekarsko-terapeutyczny. Wybór form leczenia i terapii jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta. Zespół terapeutyczny pracuje pod stałą superwizją.

W oddziale pacjent jest objęty w zależności od wskazań:

 • Konsultacjami psychiatrycznymi
 • Badaniem psychologicznym  w oparciu o szczegółowy wywiad rozwojowy z rodzicami, obserwację dziecka oraz badanie narzędziami standaryzowanymi (m.in. ADOS 2, MOXO, Stanford-Binet, IDS-2.).
 • Psychoterapią indywidualna
 • Psychoterapią grupową
 • Psychoterapią tańcem i ruchem
 • Pacjent uczestniczy w warsztatach takich jak np. Trening Umiejętności Społecznych czy trening relaksacyjny oraz w zajęciach terapeutycznych (m.in. arteterapia, filmoterapia, psychoedukacja, terapia zajęciowa), raz w tygodniu mają miejsce spotkania społeczności terapeutycznej.
 • Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w sesjach diagnostycznych systemu rodzinnego (terapii rodzinnej w zależności od  potrzeb) oraz spotkaniach psychoedukacyjnych.

 

Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży przyjmuje Pacjentów w trybie planowym. Pacjenci powinni posiadać skierowanie na podstawie którego wyznaczony zostanie termin kwalifikacji. Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, np. psychiatrę, pediatrę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Na skierowaniu obowiązują kody ICD-10: F00–F09 (z wyłączeniem otępienia w chorobie Alzheimera), F20-F29, F30-F39, F40-F48, F50, F70-F79, F80-F89, F90-F98. Do leczenia w Oddziale Dziennym nie kwalifikują się pacjenci z czynną agresją, którą zagrażają sobie lub otoczeniu.

 

Decyzja o przyjęciu na Oddział jest podejmowana przez zespół terapeutyczny, po spotkaniu kwalifikacyjnym. Pierwsze dwa tygodnie pobytu na Oddziale są okresem adaptacyjnymi, służą ocenie trafności oferty Oddziału do potrzeb pacjenta.

 

Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrii Dziecięcej

dr n.med. Katarzyna Rogala

 

Zespół lekarski:

dr n.med. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży Katarzyna Rogala

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży Inga Mazurek

specjalista psychiatra Andrzej Wranka

 

Pielęgniarka koordynująca:

dr n. o zdr. mgr piel. Elżbieta Dróżdż -Kubicka

 

Zespół terapeutyczny:

mgr. M. Wójcik

mgr. I. Guzek

mgr. U.Kruszewska-Mazurek

mgr. A. Kaczmarczyk

mgr. M. Piotrowska-Fedyk

mgr. M. Kalicińska

mgr. M. Bejnarowicz

mgr. K. Różańska

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.