1015

Zakład Zdrowia Publicznego


Kierownik Zakładu: dr. n. med. Zbigniew Kułaga

Lokalizacja: budynek K, parter, pokój 18/budynek RD, parter, pokój nr 5

Sekretariat tel: +48 22 815 11 45

Sekretariat fax: +48 22 815 13 87

Adres e-mail: zdrowie.publiczne@ipczd.pl


Profil działalności

Podejmujemy działania dla poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce.

Zakład Zdrowia Publicznego zajmuje się zadaniami z zakresu: promocji zdrowia, profilaktyki oraz epidemiologii. Działania, które podejmujemy dotyczą populacji wieku rozwojowego.

  1. Zdrowie publiczne - inicjowanie i realizacja działań dotyczących rekomendacji dla medycyny wieku rozwojowo, wspomaganie procesu decyzyjnego w zakresie polityki zdrowotnej mającej odniesienie do populacji wieku rozwojowego, opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, w tym programów polityki zdrowotnej, współpraca z innymi podmiotami w zakresie promocji zdrowia kierowanej do rodziców oraz dzieci i młodzieży.
  2. Epidemiologia i statystyka medyczna - przeprowadzanie analiz statystycznych dot. determinantów zdrowia populacji wieku rozwojowego; badanie przyczyn zgonów i ich nasilenia, ocena narażenia populacji dzieci i młodzieży na wybrane czynniki ryzyka.
  3. Koordynacja przedsięwzięć (projektów, programów) - koordynacja projektów, mających na celu poprawę jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej, dedykowanych populacji wieku rozwojowego, obsługa administracyjna w zakresie koordynacji leczenia chorób ultrarzadkich i stosowania hormonu wzrostu, w ramach realizacji umowy „Programy lekowe", koordynacja przedsięwzięć w zakresie chorób rzadkich.
  4. Zadania kontrolne - obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest wpływ reklamy na zdrowie dzieci. W tym zakresie została opracowana ekspertyza pt.: „Techniki marketingowe i kanały sprzedaży produktów żywnościowych w kontekście nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży” oraz wykład pt. „Dziecko jako odbiorca reklamy. Przegląd badań i danych dotyczących wpływu reklamy na zdrowie dzieci”.

Osiągnięcia

  • Prowadzenie własnych projektów badawczych (grantów wewnętrznych) w zakresie:

- przyczyn zgonów dzieci,

- wartości referencyjnych ciśnienia średniego dzieci w wieku przedszkolnym,

- trendów urodzeniowej masy ciała i trwania ciąży w Polsce,

- wpływu reklamy na postawy zdrowotne dzieci.

 

  • Organizacja Międzynarodowych Konferencji, m.in.:

- „Bezpieczeństwo Pacjenta jako wyzwanie europejskie”, Konferencja pod auspicjami Sekretarza Generalnego Rady Europy Pana Terry Davis’a - na zlecenie Ministra Zdrowia

- „Rzadkie choroby. Medyczne, prawne, etyczne i ekonomiczne aspekty udzielania świadczeń zdrowotnych w świetle aktualnego stanu wiedzy.” W ramach projektu Komisji Europejskiej Paediatric Research Centre - Focusing On Effective Child Treatment – PERFECT

 

  • Prelekcje podczas konferencji oraz zajęć edukacyjno-profilaktycznych.

 

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.