2143

Zakład Psychologii Zdrowia


Kierownik Zakładu: dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Lokalizacja: budynek C, niski parter, pokój 1

Sekretariat tel: +48 22 815 12 60

Adres e-mail: psychologia@ipczd.pl


Struktura Zakładu

Profil działalności

Zakład Psychologii Zdrowia prowadzi działalność kliniczną, naukową i szkoleniową w obszarze psychologii zdrowia. To nowoczesna wielodyscyplinarna dziedzina zajmująca się tworzeniem i zastosowaniem wiedzy psychologicznej we wszystkich aspektach zdrowia.

 

Podstawowym nurtem naszej działalności jest praca z chorymi dziećmi i ich rodzicami. Psychologowie udzielają wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach i w momentach kryzysowych. Celem działań zespołu, jest osiągnięcie przez pacjentów optymalnego poziomu psychologicznego funkcjonowania w chorobie oraz wysokiej jakości życia. Spektrum problemów, a tym samym spektrum działań psychologicznych jest bardzo szerokie. Naszymi podopiecznymi są dzieci w wieku od noworodkowego do dorosłości z bardzo wieloma przewlekłymi chorobami, w tym także chorobami rzadkimi i takimi, które w Polsce są leczone tylko w naszym Instytucie np. transplantacje narządów. Opracowaliśmy standardy diagnozy i opieki psychologicznej nad dziećmi z przewlekłymi chorobami, m.in. z cukrzycą, ze schyłkową niewydolnością narządów,  zaburzeniami karmienia, pacjentami po transplantacji nerki i wątroby, dziećmi kwalifikowanymi do leczenia metodą wentylacji domowej. Zajmujemy diagnozą i wsparciem dzieci leczonych onkologicznie, neurochirurgicznie, przygotowujemy pacjentów z otyłością do leczenia chirurgicznego. W kręgu naszych zainteresowań badawczych i codziennych działań znajdują się zagadnienia współpracy pomiędzy chorym dzieckiem jego rodziną a zespołem terapeutycznym.

W ramach Zakładu Psychologii Zdrowia funkcjonuje też Poradnia Psychologiczna, która przyjmuje pacjentów od najmłodszego wieku  do dorosłości.

 

W polskiej ochronie zdrowia jesteśmy jednym z niewielu zespołów psychologicznych stanowiących odrębną, autonomiczną strukturę - Zakład Psychologii. Większość członków naszego zespołu jest specjalistami w dziedzinie psychologii klinicznej. Poza pracą kliniczną zajmujemy się również pracą naukową i dydaktyczną. Prowadzimy prace badawcze. Aktywnie uczestniczymy w konferencjach naukowych. W ramach współpracy ze środowiskiem akademickim przyjmujemy na praktyki  studentów wyższych uczelni, które mają podpisaną umowę z Instytutem CZD. Prowadzimy staże specjalizacyjne dla psychologów w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej oraz szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek.

 

Wykonywane badania

Pracujący w Klinikach naszego Instytutu psychologowie wykonują zadania diagnostyczne i terapeutyczne, w kontekście psychologicznych problemów dziecka związanych z przewlekłą chorobą oraz inne badania psychologiczne na potrzeby leczenia.

 

Osiągnięcia

 • Poznanie specyficznych psychologicznych problemów dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami oraz z chorobami rzadkimi. Opracowanie metod diagnozy i terapii psychologicznej dla tych pacjentów i ich rodzin;
 • Opracowanie po raz pierwszy w Polsce standardów postępowania psychologa w chorobach somatycznych wieku rozwojowego;
 • Opracowanie i wdrożenie programu promocji zdrowia psychospołecznego dzieci hospitalizowanych w IPCZD i ich rodzin, mającego na celu obniżenie stresu szpitalnego, respektowanie praw pacjenta oraz psychicznych i społecznych potrzeb dzieci leczonych w szpitalu i ich rodziców;
 • Opracowanie i wdrożenie własnego oryginalnego programu opieki psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą operowaną z powodu wad wrodzonych serca oraz pacjentów z bradyarytmią leczonych przy użyciu stymulatora serca;
 • Opracowanie i stosowanie standardu diagnozowania oraz modelu wsparcia psychologicznego dla pacjentów leczonych z powodu niewydolności narządów, przygotowywanych do transplantacji narządu;
 • Opracowanie standardu diagnozowania i przygotowania psychologicznego dawców i biorców rodzinnych przeszczepów nerki i wątroby;
 • Opracowanie strategii ułatwiających nastolatkom z przewlekłymi chorobami adaptację do przejścia z opieki pediatrycznej do ośrodków dla dorosłych;
 • Opracowanie standardu postępowania psychologicznego realizowanego przy kwalifikacji młodzieży do zabiegów bariatrycznych;
 • Opracowanie projektu programu edukacyjnego (wspólnie z zespołem diabetologicznym) pt. „Metody edukacyjne i psychologiczne w leczeniu dzieci i młodzieży” (nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne);
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla pielęgniarek diabetologicznych dot. komunikacji z pacjentem diabetologicznym;
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla pedagogów i opiekunów „Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu”;
 • Opracowanie schematu terapii zaburzeń karmienia u dzieci z trudnościami w jedzeniu;
 • Opracowanie atrakcyjnych i oryginalnych form profilaktyki i terapii muzycznej dla dzieci i młodzieży z różnymi chorobami somatycznymi;
 • Liczne publikacje w czasopismach naukowych;
 • Wyróżnienia i nagrody za prezentacje na konferencjach naukowych.

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.