3568

Pracownia Zgodności Tkankowej


Kierownik Pracowni: prof. instytutu dr hab. n. med. Barbara Piątosa

Lokalizacja: budynek A, wysoki parter

Sekretariat tel: +48 22 815 19 35

Sekretariat fax: +48 22 815 19 35

Adres e-mail: zgodnosc.tkankowa@ipczd.pl


Profil działalności

Pracownia Zgodności Tkankowej IPCZD posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań immunologicznych wykonywanych na potrzeby programu przeszczepiania narządów unaczynionych oraz diagnostyki cytometrycznej pierwotnych niedoborów odporności.

W działającej od 1979 roku Pracowni Zgodności Tkankowej wykonywane są badania immunologiczne dla dzieci oczekujących na przeszczepienie nerki z terenu całej Polski - oznaczane są: antygeny HLA (od 1996 roku metodami biologii molekularnej), przeciwciała antylimfocytarne oraz anty-HLA, a także próby krzyżowe poprzedzające przeszczepienie narządu unaczynionego pobranego od dawcy żyjącego lub zmarłego. Monitorowane jest również leczenie przeciwciałami monoklonalnymi oraz stan immunizacji pacjentów po przeszczepieniu narządów unaczynionych.
Wraz z otrzymaniem od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czterokolorowego cytometru przepływowego działalność Pracowni została rozszerzona o diagnostykę cytometryczną pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności.
Zespół Pracowni Zgodności Tkankowej jest wykonawcą i współwykonawcą wielu grantów naukowych.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z naszą pracownią w ramach prowadzonych badań diagnostycznych, szkoleń i współpracy naukowej.
e-mail: zgodnosc.tkankowa@czd.pl

 

Badania wykonywane w Pracowni
W Pracowni Zgodności Tkankowej wykonuje się liczne specjalistyczne badania diagnostyczne:

1. z zakresu immunologii transplantacyjnej

 • oznaczanie antygenów HLA loci A, B i DR metodami biologii molekularnej (PRC-SSP i PCR-RSSO)
 • oznaczanie przeciwciał antylimfocytarnych zależnych od dopełniacza (PRA)
 • oznaczanie obecności i swoistości przeciwciał anty-HLA z wykorzystaniem techniki multipleksów
 • próby krzyżowe z wykrywaniem zależnych od dopełniacza przeciwciał swoistych dla dawcy narządu
 • próby krzyżowe z wykrywaniem przeciwciał swoistych dla dawcy narządu metodą cytometrii przepływowej
 • monitorowanie skuteczności leczenia przeciwciałami mono- i poliklonalnymi metodą cytometrii przepływowej

2. z zakresu diagnostyki pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, m.in.

 • ocena rozkładu podstawowych subpopulacji limfocytów, obejmująca rozkład odsetkowy i ocenę liczby bezwzględnej limfocytów T, B, NK oraz limfocytów T pomocniczych i supresorowych
 • ocena dojrzewania limfocytów T
 • ocena ekspresji receptora TCR (aβ i γδ) na limfocytach T
 • ocena klonalności łańcucha Vβ na limfocytach T
 • ocena ekspresji molekuł adhezyjnych (CD11a/CD11b/CD11c/CD15/CD18)
 • diagnostyka ciężkich złożonych niedoborów odporności – ocena ekspresji łańcucha a receptora dla IL7 (CD127), wspólnego łańcucha γ receptorów dla interleukin (CD132), abtygenów MHC klasy I i klasy II
 • diagnostyka zespołu limfoproliferacyjnego związanego z autoimmunizacją (ALPS): CD95, komórki typu DNT (CD3+TCRaβ+CD4-CD8-), ligand dla CD95 (CD178).
 • ocena aktywacji limfocytów T (markery CD25, HLA-DR)
 • diagnostyka zespołów hiper-IgM (CD40, ligand dla CD40)
 • ocena ekspresji receptoru dla interferonu gamma i interleukiny 12
 • diagnostyka zespołów hemofagocytarnych (ocena ekspresji perforyny)
 • diagnostyka defektów komórek żernych (ekspresja mieloperoksydazy, ocena aktywności oksydazy NADPH, ekspresja flawocytochromu)
 • diagnostyka pierwotnych agammaglobulinemii, w tym ocena ekspresji Btk oraz ocena dojrzewania prekursorów limfocytów B w szpiku kostnym
 • ocena dojrzewania limfocytów B w obwodowych tkankach limfatycznych (tzw. panel CVID)
 • diagnostyka defektów ekspresji molekuł odpowiedzialnych za rozwój pospolitego zmiennego niedoboru odporności (TACI, ICOS, BAFF-R)
 • ocena subpopulacji komórek NK w boreliozie (CD57)
 • ekspresja antygenu HLA-B27

Wszystkie badania wykonywane są na podstawie zlecenia na wykonanie badania na potrzeby pacjentów IPCZD oraz z innych ośrodków medycznych w kraju (za zgodą płatnika). Badania dla osób prywatnych są płatne wg cennika IPCZD i nie wymagają skierowania, z wyjątkiem badań z zakresu immunologii transplantacyjnej tj. antygenów zgodności tkankowej (HLA) i prób krzyżowych, na które wymagane jest dodatkowo skierowanie od lekarza.

 

Jak przygotować się do badań w Pracowni?

Krew do badań laboratoryjnych wykonywanych w Pracowni Zgodności Tkankowej pobierana jest w „Punkcie Pobrań” Blok B , Pierwsze piętro.
 
Na pobranie należy zgłosić się:

 • Z wystawionym przez lekarza zleceniem wykonania badań, uwzględniającym informacje o stosowanych lekach (w szczególności immunosupresyjnych) oraz ewentualnych przetoczeniach krwi (wzór skierowania dostepy na stronie intranetowej IPCZD)
 • Na czczo, po wypoczynku nocnym
 • Przy zachowaniu dotychczasowej diety.
 • Gdy ze względów medycznych pacjent nie może być na czczo, może spożyć lekki posiłek.

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.