12990

Pracownia Rezonansu Magnetycznego


Kierownik Pracowni: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Lokalizacja: budynek D, wysoki parter

Rejestracja tel: +48 22 815 12 95

Adres e-mail: rezonans.magnetyczny@ipczd.pl


Profil działalności

Rezonans magnetyczny (MR) jest nowoczesną i jedną z najdokładniejszych metod obrazowania narządów i tkanek ludzkiego ciała. Pozwala on na wczesną diagnostykę i zaplanowanie leczenia wielu chorób, ponieważ obrazy uzyskane w trakcie badania dostarczają niezwykle precyzyjnych informacji o zmianach chorobowych zachodzących w organizmie człowieka.

Badanie jest bezbolesne i bezpieczne dla pacjenta, ponieważ nie jest związane z działaniem potencjalnie szkodliwych promieni rentgenowskich. Do obrazowania tkanek oraz narządów ludzkiego ciała wykorzystuje się właściwości protonów wodoru, które w silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu, pochłaniają impulsy fal elektromagnetycznych i wysyłają impuls podczas zaniku pobudzenia. Tkanki ludzkie zawierają różną ilość wody i dlatego w badaniu MR ich sygnał różni się natężeniem. Impuls ten jest przetwarzany komputerowo i przekształcany w obrazy diagnostyczne.

 

Przeciwwskazania do wykonania badania MR:

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badania rezonansu magnetycznego jest:

 • rozrusznik serca,
 • pompa insulinowa,
 • wszczepiony aparat słuchowy,
 • neurostymulatory,
 • niektóre klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe,
 • metaliczne ciała obce o nieznanym składzie.

Względne przeciwwskazania to:

 • metalowe endoprotezy,
 • szwy,
 • aparaty ortodontyczne, które powodują zaburzenia pola magnetycznego i mogą uniemożliwić ocenę struktur położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W przypadkach najmniejszych wątpliwości konieczna jest konsultacja z pracownikiem Pracowni Rezonansu Magnetycznego (technik, lekarz).

Każdorazowo decyzję o wykonaniu badania oraz o celowości podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog, prowadzący badanie.

 

Jak przygotować się do badań w Pracowni?

 • Bardzo istotne jest przyniesienie i pokazanie przed badaniem wyników poprzednich badań MR, TK, USG (wyniki badań w postaci opisów, klisz rentgenowskich, płyt CD),
 • Lekarz kierujący wypełnia formularz skierowania na badanie MR - wymagana jest odpowiedź na ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa badania, pytania zawarte na 2-giej stronie skierowania (oczekujemy współpracy Rodziców/opiekunów pacjenta),
 • Personel Pracowni powinien zostać poinformowany o ewentualnej klaustrofobii pacjenta (która może uniemożliwić wykonanie badania). Uciążliwością metody jest konieczność przebywania pacjenta w podłużnym i dość ciasnym pomieszczeniu przez cały czas trwania badania (30-120min). Czas badania zależy od rodzaju badanego obszaru i patologii.
 • Podczas trwania badania pacjent musi pozostawać w bezruchu, dlatego ważne jest by pacjent ułożył się wygodnie. Podczas badania pacjent, pomimo odizolowania od personelu Pracowni, ma możliwość kontaktu z badającymi.
 • Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza u małych dzieci, członek rodziny lub osoba zaprzyjaźniona może pozostawać z dzieckiem przez cały czas badania, bez skutków ubocznych dla zdrowia.
 • W przypadku bardzo małych dzieci lub pacjentów niespokojnych może być niezbędne wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym.
 • Inną niedogodnością stosowanej metody jest hałas działającego urządzenia, w związku z tym na czas badania pacjent ma założone słuchawki tłumiące hałas. Dzięki słuchawkom pacjent w trakcie badania może słuchać bajek, muzyki lub radia.
 • Ze względu na istniejące w pokoju badań silne pole magnetyczne, konieczne jest przed badaniem usunięcie wszystkich luźnych elementów metalowych (zegarki, spinki do włosów, odczepiane protezy, aparaty słuchowe, okulary, klucze) oraz rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu w polu magnetycznym: magnetyczne karty bankomatowe lub telefony komórkowe.
 • W niektórych schorzeniach wskazane może być podanie środka kontrastowego. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych po podaniu środka kontrastowego, konieczna jest ocena czynności nerek. Dlatego każdy pacjent zgłaszający się na badanie powinien mieć przy sobie wynik poziomu kreatyniny w surowicy, nie starszy niż 2 tygodnie. Bardzo istotne są informacje o dysfunkcji/niewydolności  nerek, chorobie alergicznej pacjenta; o wystąpieniu reakcji alergicznej na podanie środka kontrastowego w poprzednich badaniach (jeśli taka sytuacja zaistniała),
 • Z uwagi na długi czas badania prosimy bezpośrednio przed badaniem nie pić, a na badanie zgłosić się z opróżnionym pęcherzem moczowym (wyjątkiem są badania MR miednicy, w których pęcherz powinien być średnio wypełniony),
 • Badanie rezonansu magnetycznego nie wymaga specjalistycznego przygotowania, z wyjątkiem badania cholangiografii MR - MRCP, które powinno być wykonane na czczo lub 4-5 godzin po ostatnim posiłku,
 • Noworodki i najmłodsze niemowlęta (do 6-8 tyg. życia) mogą być badane we śnie spontanicznym. Sukces tego badania zależny od należytego przygotowania pacjenta i współpracy z rodzicami dziecka. Pacjent przychodzi na badanie głodny i niewyspany, przed samym badaniem zostaje nakarmiony i badany we śnie własnym. Najczęściej mały pacjent leży w skanerze razem ze swoim rodzicem.

Przygotowanie do badania w  znieczuleniu ogólnym

 • Przed znieczuleniem wymagane jest uzyskanie zgody świadomej rodzica lub prawnego opiekuna, która jest podpisywana w obecności lekarza anestezjologa,
 • Zadaniem anestezjologa jest wprowadzenie dziecka w sen, co pozwala na przeprowadzenie badania bez ryzyka powstania artefaktów ruchowych i konieczności powtarzania badania,
 • Lekarz anestezjolog przekazuje precyzyjne informacje dotyczące zasad i przebiegu znieczulenia  dziecku/Rodzicom/prawnym opiekunom w bezpośredniej rozmowie,
 • Pacjent musi być na czczo tzn. 6 godzin bez jedzenia i picia (ostatni posiłek ok. 3 w nocy).
 • Dziecko karmione piersią musi być na czczo 4 godziny (ostatni posiłek ok. 5 w nocy)
 • Jeśli pacjent przyjmuje na stałe jakieś leki (np. przeciwpadaczkowe), powinny być podane o zwykłej porze, popite małą ilością płynu (5-10ml), nie należy odstawiać leków wziewnych (np. antyalergicznych).
 • Pacjent musi być zdrowy, bez cech infekcji, a w przypadkach przebytej infekcji - co najmniej 2 tygodnie po antybiotykoterapii,
 • Pacjent musi posiadać wyniki badań biochemicznych krwi: aktualną morfologię, poziom kreatyniny w surowicy i ewentualnie jonogram,
 • Ważne by rodzice znali aktualną wagę pacjenta, ważne są także karty informacyjne dotyczące przebiegu leczenia,
 • Przez okres nawet do dwóch godzin po badaniu, dziecko pozostaje na sali obserwacyjnej pod opieką personelu Pracowni Rezonansu Magnetycznego, aż do momentu całkowitego wybudzenia.

Zgoda na badanie

Łącznie z wystawionym skierowaniem pacjenta na badanie, konieczne jest przekazanie podpisanej Świadomej zgody na badanie rezonansu magnetycznego, zgodnie z załączonym drukiem.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.