2879

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej


Kierownik Pracowni: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska

Lokalizacja: budynek E, piętro VI, pokój 1038a/piętro I, pokój 106

Sekretariat tel: +48 22 815 73 57

Adres e-mail: pracownia.holter@ipczd.pl


Profil działalności

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej (będąca częścią struktury Kliniki Kardiologii) zajmuje się dziećmi z zaburzeniami rytmu serca. Pracownia wdraża systematycznie i szybko najnowsze osiągnięcia w diagnostyce oraz terapii zaburzeń rytmu serca i przewodzenia u leczonych dzieci. Dzięki temu Klinika Kardiologii jest obecnie wiodącym ośrodkiem pediatrycznym w tej dziedzinie w kraju i jednym z największych w Europie.

Obecnie w Klinice Kardiologii rocznie w warunkach szpitalnych leczonych jest 330 - 350 dzieci z zaburzeniami rytmu serca o różnej etiologii. W Poradni Kardiologicznej przyjmuje się miesięcznie 210-230 dzieci z arytmią.

W Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej dziennie jest analizowanych 18-25 zapisów holterowskich EKG, rocznie wykonuje się 85-120 ablacji oraz przeprowadza się 640-700 kontroli stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów. 

 

Badania wykonywane w Pracowni

 • Pełna diagnostyka (nieinwazyjna i inwazyjna):
  • standardowe i holterowskie zapisy EKG,
  • zapis uśredniony z powierzchni klatki piersiowej,
  • test pochyleniowy,
  • próby wysiłkowe,
  • próby z lekami,
  • inwazyjne badania elektrofizjologiczne.
 • Nowoczesne metody leczenia arytmii:
  • farmakoterapia,
  • stała stymulacja serca, również dwukomorowa (CRT),
  • ablacja RF/krioablacja,
  • wszczepialne kardiowertery-defibrylatory,
  • przezżylne usuwanie uszkodzonych/źle działających/zainfekowanych elektrod do stałej stymulacji serca czy defibrylatorowych,
  • sympatektomia serca.
 • Oraz:
  • ablacja prosta,
  • ablacja złożona klasyczna,
  • ablacja złożona metodą obrazowania 3D,
  • analiza późnych potencjałów ( Aparat EKG),
  • analiza późnych potencjałów + Holter,
  • analiza późnych potencjałów + ocena zmienności rytmu zatokowego + Holter,
  • zasowa stymulacja przezżylna,
  • elektrokardiogram,
  • erospirometria,
  • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne,
  • kontrola progu defibrylacji,
  • krioablacja,
  • monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter EKG,
  • ocena zmienności rytmu zatokowego + Holter,
  • próba atropinowa,
  • próba z flekainidem / ajmaliną,
  • sprawdzenie kardiowertera-defibrylatora,
  • sprawdzenie stymulatora serca jedno, dwu lub trójjamowego,
  • test wysiłkowy,
  • wszczepienie kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego drogą nasierdziową,
  • wszczepienie kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego drogą przezżylną,
  • wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego drogą nasierdziową,
  • wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego drogą przezżylną,
  • wszczepienie stymulatora trzyjamowego drogą endokawitarną,
  • wszczepienie stymulatora trzyjamowego drogą nasierdziową,
  • wszczepienie urządzenia Reveal Plus (wszczepialny monitor EKG),
  • wymiana kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego,
  • wymiana stymulatora jednojamowego lub dwujamowego,
  • wymiana stymulatora trzyjamowego.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.