2434

Pracownia Diagnostyki Immunologicznej


Koordynator Pracowni: dr. n.med. Renata Grzywa-Czuba

Lokalizacja: budynek A, piętro I, pokój 124, 131, 133

Sekretariat tel: +48 22 815 70 32, 71 67

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Adres e-mail:  mikrobiologia@ipczd.pl


Profil dzialalności

Pracownia Diagnostyki Immunologicznej  IPCZD posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania zaburzeń odpowiedzi typu humoralnego i komórkowego, związanych z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Dzięki  wielkiemu doświadczeniu zespołu oraz wszechstronnym zainteresowaniom badawczym w dziedzinie immunologii klinicznej pracownia stała się renomowanym ośrodkiem diagnostyczno-badawczym w kraju i za granicą.

Pracownia jest objęta międzynarodową kontrolą jakości badań (EQAS Bio-Rad Lab., USA od 2000 roku i INSTAND MEDAN, Niemcy od 2018), a od 2007 roku posiada wdrożony system jakości ISO 9001.

Obecnie w Pracowni wykonuje się 30 podstawowych i specjalistycznych procedur badawczych oraz szereg unikatowych badań w ramach grantów naukowych.

 

W Pracowni Diagnostyki Immunologicznej, oprócz działalności diagnostycznej, prowadzone są  od wielu lat nowatorskie badania naukowe w ramach projektów własnych finansowanych przez NCN (wcześniej też KBN), NCBR, MNiSW, granty wewnętrzne i zadania statutowe IPCZD, których wyniki upowszechniane są w formie prezentacji na krajowych i zagranicznych zjazdach i konferencjach oraz prac oryginalnych i przeglądowych publikowanych  w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Głównym przedmiotem badań są wybrane parametry aktywacji odporności naturalnej i adaptacyjnej u pacjentów pediatrycznych z zespołami metabolicznymi (pierwotne nadciśnienie tętnicze (ntp),  niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD), otyłość prosta), chorobami układu nerwowego oraz ocena zaburzeń układu odporności, opracowanie algorytmu monitorowania biomarkerów immunologicznych u chorych z NBS i AT, HAE w czasie diagnozy i w trakcie wizyt kontrolnych.

W ramach działalności edukacyjno-dydaktycznej prowadzimy staże specjalizacyjne  i doskonalące, oraz praktyki studenckie.

 

UWAGA: od  4 czerwca 2018 roku uległy zmianie normy referencyjne dla podklas IgG; publikacja w czasopiśmie Standardy Medyczne 2018 numer 2; 15:318-326.

 

Badania wykonywane w Pracowni

W Pracowni Diagnostyki Immunologicznej wykonuje się specjalistyczne badania diagnostyczne z zakresu układu odporności:

 • Diagnostyka, różnicowanie i monitorowanie pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności (IgG, IgA, IgM, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, C3, C4, CH50) oraz innych dysfunkcji w układzie odporności: (krążące kompleksy immunologiczne C1q-CIC),
 • Ocena funkcji limfocytów T i B krwi obwodowej w teście transformacji blastycznej (TTB),
 • Wykrywanie i identyfikacja gammapatii monoklonalnych w przebiegu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego: chłoniaków nieziarniczych (NHL), choroby Hodgkina (HL), szpiczaków (MM), potransplantacyjnej chorobie limfoproliferacyjnej (PTLD) - (białko monoklonalne, wolne łańcuchy lekkie kappa i  lambda),
 • Diagnostyka dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego typu I i II (HAE)- oznaczanie stężenia i aktywności inhibitora C1 esterazy (C1- inh), stężenia składnika C4,
 • Wykrywanie wrodzonego niedoboru α1 –antytrypsyny,
 • Wykrywanie niedoboru ceruloplazminy (choroba Wilsona),
 • Ocena filtracji kłębuszkowej nerek (cystatyna C),
 • Ocena funkcji nerek na podstawie różnicowania białkomoczu: α1-mikroglobulina (α1-M), α2-makroglobulina (α2-M), albumina (Alb), immunoglobulina G (IgG), łańcuchy lekkie kappa   (Igκ)  i lambda (Igλ),
 • Ocena gospodarki żelazowej - oznaczanie stężenia transferyny (TRF) i rozpuszczalnego receptora transferyny (sTfR),
 • Oznaczanie parametrów zapalnych (surowiczy amyloid A (SAA), beta2-mikroglobulina).

Badania wykonywane są również dla pacjentów z innych ośrodków medycznych w kraju (wymagana jest zgoda płatnika) oraz dla osób indywidualnych (badania płatne wg cennika IPCZD).

 

Jak przygotować się do badań w Pracowni?

Krew do badań laboratoryjnych wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Immunologicznej pobierana jest w „Punkcie Pobrań”.

 

Na pobranie należy zgłosić się:

 • Z wystawionym przez lekarza zleceniem wykonania badań i o ile lekarz nie zaleci inaczej,
 • Na czczo, po wypoczynku nocnym,
 • Przy zachowaniu dotychczasowej diety,
 • Gdy ze względów medycznych pacjent nie może być na czczo, może spożyć lekki  węglowodanowy posiłek.      

Wszystkich chętnych do współpracy z naszą pracownią w ramach prowadzonych  badań diagnostycznych, szkolenia i współpracy naukowej
serdecznie zapraszamy.

Adresy e-mail:

r.grzywa@ipczd.pl 

j.trojanek@ipczd.pl

 

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.