2048

Pracownia Diagnostyki Histo - i Cytopatologicznej


Kierownik Pracowni: dr n. med. Maria Stepaniuk

Lokalizacja: budynek A, niski parter, pokój 018

Sekretariat tel: +48 22 815 19 66

Adres e-mail: pracownia.cytochemia@ipczd.pl


Badania wykonywane w Pracowni

 • badania diagnostyczne histo i cytopatologiczne, oraz immunohistochemiczne,
 • rutynowe badania histopatologiczne, z zastosowaniem różnorodnych barwień,
 • badania śródoperacyjne,
 • diagnostyka immunohistochemiczna materiału tkankowego badanego w Zakładzie Patologii,
 • badania cytologiczne płynów ustrojowych,
 • badania cytologiczne materiału uzyskanego drogą nakłuć,
 • reakcje cytochemiczne (ACHE, Grocott i inne).

 

Jak przygotować się do badania w Pracowni?

 • Materiał do badania w Pracowni Histologii może być dostarczony w formie tkanki utrwalonej (zazwyczaj w formalinie) lub rzadziej, tkanki nieutrwalonej - natychmiast po jej pobraniu od pacjenta.
 • Płyny ustrojowe  po pobraniu powinny być na świeżo dostarczone wraz ze skierowaniem do Pracowni. 
 • Materiał tkankowy do badań śródoperacyjnych powinien być natychmiast po pobraniu dostarczony do Pracowni wraz ze skierowaniem. 
 • W razie nakłuć, biopsji cienkoigłowych, technik udaje się po uprzednim powiadomieniu telefonicznym po odbiór materiału, bądź wykonanie rozmazów cytologicznych.
 • Materiał z biopsji jelita grubego po pobraniu w celu wykonania reakcji ACHE powinien być dostarczony w roztworze Faglupagas (dostarczonym przez Pracownię).

Istnieje możliwość wykonywania badań odpłatnie, dla klientów indywidualnych. Cena badania uzależniona jest od wielkości nadesłanego materiału i liczby wycinków z niego pobranych.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.