6055

Poradnia Psychologiczna


Kierownik: mgr Monika Stepnowska

Lokalizacja: budynek D, niski parter.

Zapisy: +48 22 815 12 60

Sekretariat tel: +48 22 815 12 60

Adres e-mail: poradnia.psychologia@ipczd.pl


Profil Działalności

W Poradni Psychologicznej psycholodzy i psychoterapeuci wykonują zadania diagnostyczne i terapeutyczne, kontynuują opiekę psychologiczną pacjentów po zakończonej hospitalizacji a także otaczają nią dzieci i młodzież oraz ich rodziców kierowanych z instytucji środowiskowych takich jak POZ, szkoły, przedszkola.

 

Poradnia Psychologiczna od 1 kwietnia 2020 roku realizuje usługi w ramach I poziomu referencyjnego jako Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, którego celem jest pomoc i objęcie opieką dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, nie wymagającymi interwencji psychiatry.

 

Jedną z form pomocy psychologicznej pacjentowi i jego rodzinie jest współpraca oparta na wymianie informacji i koordynacji wsparcia pomiędzy Ośrodkiem Opieki Środowiskowej a nauczycielami, wychowawcami, psychologami, pedagogami w przedszkolu i szkole, zespołem udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty, pomocy społecznej, asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej. Współpraca, wymiana informacji oraz koordynacja działań jest możliwa po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka lub/i nastolatka. W Poradni Psychologicznej udzielane są świadczenia ambulatoryjne lub środowiskowe dzieciom i młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia.

 

Jak zapisać dziecko na wizytę

 Do Poradni Psychologicznej nie jest wymagane skierowanie. Zapisy do Poradni na wizyty pierwszorazowe oraz kolejne odbywają się bezpośrednio w sekretariacie, pod numerem telefonu 22 815 12 60, bądź drogą elektroniczną poradnia.psychologia@ipczd.pl

 

Co należy zabrać na wizytę?

Planując wizytę w naszej poradni ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów:

  • dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego,
  • książeczki zdrowia dziecka,
  • nr PESEL dziecka,
  • kserokopii dokumentów (opinii, zaświadczeń) wydawanych przez żłobki, przedszkola, szkoły, inne poradnie oraz ośrodki psychologiczno-pedagogiczne.

Dodatkowe informacje

  • Informujemy, że dzieci przeziębione, zmęczone, czy niewyspane, nie współpracują aktywnie w czasie badania psychologicznego i ich samopoczucie może wpłynąć niekorzystnie na jego wynik, dlatego w takich przypadkach proponujemy inny termin wizyty.
  • Pacjenci, których terminy wizyt przypadają na godziny popołudniowe (po godzinie 15:35) proszeni są o wejście Wejściem Głównym oraz przejście bezpośrednio do gabinetu wyznaczonego specjalisty.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.