837

Oddział Intensywnej Terapii II


Kierownik Oddziału: lek. Elżbieta Pietraszek

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Jęziołowska

Lokalizacja: budynek D, piętro I, pokój 14

Sekretariat tel: +48 22 815 13 42

Sekretariat fax: +48 22 815 13 43 oraz +48 22 815 13 27

Loża pielęgniarska: +48 22 815 13 42

Lekaż dyżurny: +48 22 815 13 41

Adres e-mail: oit2@ipczd.pl


Profil działalności

Zakres udzielanych świadczeń:

 • Leczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia dzieci w wieku 0-18 lat, a w szczególności:
 • Stanów zagrożenia życia wynikających z niewydolności oddychania i krążenia w przebiegu pooperacyjnym
 • Wstrząsu (hipowolemicznego, kardiogennego)
 • Zaburzeń rytmu serca
 • Niewydolności nerek
 • Obrzęku mózgu
 • Niewydolności wątroby
 • Pomiary saturacji, w tym saturacji mózgowej
 • Monitorowanie mechaniki oddychania
 • Monitorowanie rzutu serca
 • Pomiar ciśnień: tętniczego, żylnego, wewnątrzczaszkowego i wewnątrzbrzusznego, diurezy
 • Wentylacja zastępcza
 • Wspomaganie krążenia w tym wspomaganie pozaustrojowe (ECMO)
 • Ciągłe leczenie nerko zastępcze
 • Detoksykacja albuminowa (MARS)
 • OIT2 dysponuje 12 stanowiskami intensywnej terapii. W oddziale leczonych jest ok. 900 pacjentów rocznie. Są to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych, chirurgicznych,neurochirurgicznych, urologicznych, okulistycznych oraz po zabiegach kardiologicznych i transplantacjach wątroby oraz nerek.

Zasady Pobytu Rodziców/Opiekunów pacjentów w oddziale:

 • rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo do pobytu przy chorym dziecku w oddziale w godzinach 12:00-17.00 oraz 19:00 – 22:00, za zgodą personelu medycznego

 • zobowiązujemy osoby odwiedzające do korzystania z szatni, w holu głównym, w celu pozostawienia okrycia wierzchniego oraz bagażu

 • szczegółowy regulamin w załączniku

 

Za osiągnięcia OIT2 uważamy nowoczesne podejście lecznicze zmieniające się w zależności od aktualnej wiedzy na świecie, wprowadzanie najnowszych metod terapeutycznych.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.