Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii


Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Skwarek

Lokalizacja: budynek E, piętro VIII, pokój 808

Sekretariat tel: +48 22 815 73 84

Sekretariat fax: +48 22 815 73 82

Loża pielęgniarska: +48 22 815 18 80 oraz +48 22 815 18 81

Lekarz dyżurny: +48 22 815 73 86

Adres e-mail: oddzial.gastrologia@ipczd.pl


Jak się zapisać

Pacjenci pierwszorazowi – wysłać skierowanie  lub jego kserokopię pocztą lub faksem na adres Klinika Gastroenterologii IP CZD, odpowiedź przesłana zostanie listownie. Prosimy o załączenie pełnej dokumentacji pacjenta.

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny z sekretariatem lub przesłanie informacji faxem.

 

Profil działalności

Choroby przewodu pokarmowego:

Diagnostyka  chorób przewodu pokarmowego:

 • Wymiotów
 • Bólów brzucha
 • Biegunek
 • Zaparć stolca
 • Krwawień z przewodu pokarmowego
 • Stanów niedożywienia
 • Zaburzeń karmienia

Leczenie  chorób przewodu pokarmowego:

 • Przełyku, m. in. choroby refluksowej , oparzeń i zwężeń  przełyku.
 • Żołądka i dwunastnicy , w tym choroby wrzodowej, zapaleń wywołanych m. in. Helicobacter pylori
 • Jelita cienkiego,  jak zaburzenia wchłaniania jelitowego, celiakia, stany jelitowej ucieczki białka, zespoły przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, alergia pokarmowa, biegunki przewlekłe.
 • Jelita grubego, jak nieswoiste zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego –          Crohna),  zespoły polipowatości gruczolakowatej, polipy młodzieńcze, choroba Hirschsprunga,  ropnie i przetoki okołoodbytnicze, zaparcia stolca, encopresis.
 • Zaburzeń funkcjonalnych, jak bóle brzucha, zespół jelita drażliwego, dyspepsja czynnościowa, migrena brzuszna, zespół cyklicznych wymiotów.
 • Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa (krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, rozszerzanie zwężeń przełyku,  polipektomia śródendoskopowa, usuwanie ciał obcych).

Diagnostyka chorób wątroby i dróg żółciowych:

 • Żółtaczek
 • Cholestaz niemowlęcych
 • Nadciśnienia wrotnego
 • Wodobrzusza
 • Zaburzeń gospodarki lipidowej

Leczenie chorób wątroby:

 • Przewlekłych   zapaleń wątroby, w tym autoimmunizacyjnych chorób wątroby (AIH, PSC, zespoły nakładania).
 • Choroby Wilsona i stłuszczenia wątroby (NASH i inne).
 • Cholestatycznych chorób wątroby: atrezji dróg żółciowych, niedoboru alfa-1-antytrypsyny, cholestaz rodzinnych (PFIC, zespół Alagille’a). Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego cholestaz rodzinnych (częściowe odprowadzenia żółci, ileal bypass).
 • Niewydolności wątroby – opieka nad dzieckiem z przewlekłą niewydolnością wątroby. Przygotowanie dzieci z przewlekłą niewydolnością wątroby do przeszczepienia wątroby.
 • Ostrej niewydolność wątroby z ewentualną kwalifikacją do transplantacji wątroby.
 • Przygotowanie dziecka  do przeszczepiania fragmentu wątroby od żywego spokrewnionego dawcy,  ze szczególnym dążeniem do poprawy stanu odżywienia poprzez zastosowanie hiperalimentacji (żywienie nocne przez sondę, żywienie parenteralne).
 • Długofalowa opieka nad pacjentami po transplantacji wątroby – zapobieganie skutkom ubocznym leczenia immunosupresyjnego (zaburzeń gospodarki lipidowej, wapniowo-fosforanowej, nadciśnieniu tętniczemu, upośledzeniu funkcji nerek, chorobom infekcyjnym).

Diagnostyka i leczenie chorób trzustki:

 • Przewlekłe  zapalenie trzustki
 • Diagnostyka wad trzustki
 • Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki

Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywienia:

 • Kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń karmienia w ramach zespołu ds. zaburzeń karmienia(lekarz, pielęgniarka, dietetyk, logopeda, psycholog).
 • Zakładanie przezskórnych endokopowych gastrostomii (PEG) u dzieci z zaburzeniami karmienia.
 • Opracowanie  indywidualnych zaleceń dla pacjentów z zaburzeniami stanu odżywiania.

Nasz dorobek

Osiągnięcia w zakresie gastroenterologii:

 • Opracowanie standardu diagnostyki i leczenia nieswoistych zapaleń jelit:
 • Wprowadzenie powszechnej w Polsce  skali oceny aktywności choroby Leśniowskiego – Crohna  PCDAI (Pediatric Crohn’s  Disease Activity Index  w modyfikacji Ryżki i Woynarowskiego, a dla wrzodziejącego zapalenia jelit –skali Truelove – Wittsa w tej samej modyfikacji.
 • Opracowanie zaleceń dietetyczny w tej grupie pacjentów.
 • Rozpoczęcie oznaczenia  stężenia  tioguaniny w monitorowaniu leczenia azatiopryną i 6 merkaptopuryną,  we współpracy z  Pracownią  Farmakokinetyki ZDL naszego Instytutu.
 • Opracowanie wskazań do leczenia biologicznego u dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna i  włączenie tej metody terapii do praktyki pediatrycznej w Polsce.
 • Zastosowanie cyklosporyny w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelit.

Inne osiągnięcia w zakresie gastroenterologii:

 • Wypracowanie sposobu kompleksowego leczenia zaparć stolca u dzieci z zastosowaniem leczenia dietetycznego, farmakologicznego psychologicznego, łączenie z terapią typu biofeedback.
 • Wprowadzenie czasu pasażu znaczników w diagnostyce zaparć stolca.
 • Opracowanie optymalnego sposobu postępowania diagnostyczno – terapeutycznego u dzieci z zaparciami stolca.
 • Opracowanie zaleceń dietetycznych dla dzieci z zaparciami stolca.
 • Wypracowanie modelu diagnostyczno – terapeutycznego w  nawracającym zapaleniu trzustki u dzieci  (ocena genetyczna, ECPW, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).
 • Klinika we współpracy z Zakładem Medycyny Doświadczalnej IPCZD przeprowadziła ocenę gospodarki wapniowo – fosforanowej i metabolizmu witaminy D w zaburzeniach wchłaniania jelitowego i chorobach wątroby.
 • W klinice przeprowadzono około 1000 zabiegów polipektomii konoskopowej, głównie u dzieci z polipami młodzieńczymi, co stanowi jeden z największych materiałów klinicznych w świecie.

Osiągnięcia  w zakresie  hepatologii:

 • Jako jedyny ośrodek w Polsce opracowaliśmy model opieki nad dzieckiem z przewlekłą niewydolnością wątroby. Przygotowujemy pacjentów do przeszczepu wątroby. 
 • Jako osiągnięcia w tej dziedzinie można wymienić:
 • Opracowanie modelu opieki nad dzieckiem z przewlekłą niewydolnością wątroby.
 • Wypracowanie zasad przygotowania dziecka do przeszczepu wątroby.
 • Diagnostyka i leczenie przewlekłych  zapaleń wątroby na tle infekcyjnym.
 • Diagnostyka i leczenie autoimmunologicznych zapaleń wątroby (AIH, PSC, zespoły nakładania).
 • Diagnostyka i leczenie choroby Wilsona- stworzenie ogólnopolskiej sieci ośrodków współpracujących w zakresie diagnostyki choroby Wilsona w ramach projektu UE EUROWILSON.
 • Diagnostyka i leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby w ramach zespołu klinicznego (lekarz, dietetyk, psycholog, diagnosta laboratoryjny, histopatolog).
 • Diagnostyka i leczenia cholestatycznych chorób wątroby i optymalizacja postępowania z dzieckiem z atrezję dróg żółciowych (ogólnoeuropejski program EBAR), badania nad korelacją fenotyp – genotyp w niedoborze alfa-1-antytrypsyny oraz cholestaz rodzinnych (PFIC, zespół Alagille’a), kwalifikacja do leczenia chirurgicznego cholestaz rodzinnych (częściowe odprowadzenie żółci, ileal bypass), udział w opracowaniu europejskich wytycznych żywienia niemowląt z cholestazą.
 • Diagnostyka i leczenie ostrej niewydolności wątroby, z ewentualną kwalifikacją do przeszczepienia  wątroby.
 • Optymalizacja przygotowania dzieci z przewlekłą niewydolnością wątroby  do przeszczepiania  wątroby  ze szczególnym uwzględnieniem  oceny czynników warunkujących stan odżywienia, zaburzeń metabolizmu witaminy D i mineralizacji układu kostnego, poprawy rozwoju psychosomatycznego i jakości życia.
 • Przygotowanie pacjenta do przeszczepienia fragmentu wątroby pobranego od żywego spokrewnionego dawcy, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu odżywienia poprzez zastosowanie hiperalimentacji (żywienie nocne przez sondę).
 • Zapobieganie skutkom ubocznym leczenia immunosupresyjnego po transplantacji wątroby z uwzględnieniem zaburzeń w gospodarce wapniowo – fosforanowej i lipidowej (choroby cywilizacyjne – osteoporoza,  miażdżyca).

W zakresie endoskopii zabiegowej:

 • Jesteśmy wiodącym w kraju ośrodkiem endoskopii zabiegowej u dzieci: tamowanie krwawień, leczenie zwężeń przełyku, polipektomie, usuwanie ciał obcych oraz badania czynnościowe przewodu pokarmowego.
 • Największe osiągnięcia to:
 • Wdrożenie metody endoskopowego leczenia żylaków przełyku oraz polipektomii.
 • W ostatnich latach wprowadzono technikę koagulacji argonowej.

W zakresie zaburzeń stanu odżywienia: 

 • Opracowano w Klinice standardy leczenia żywieniowego w wielu chorobach np. nieswoiste zapalenia jelit, celiakia  (kontrola glutenu w żywności – dla całej Polski), mukowiscydoza, niewydolność wątroby.
 • Uczestnictwo w grancie UE – CHOP (zapobieganie otyłości oraz programowanie żywieniowe).  Obecnie kontynuacją tego projektu są programy UE ERNEST oraz NUTRIMENTHE.
 • Uczestnictwo w projekcie UE - EUROWILSON, w którym koordynowaliśmy badania epidemiologiczne w chorobie Wilsona.
 • Opracowano ocenę zwyczajów żywieniowych oraz sposobu żywienia u niemowląt w Polsce.

Personel

 • 3 profesorów
 • 2 adiunktów
 • 10 lekarzy
 • 2 specjalistów ds. żywienia
 • 49 pielęgniarek
 • 1 mgr rehabilitacji 

Oddział hospitalizuje dzieci i młodzież do 18 roku życia.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.