Koła naukowe


Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci

Przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii IPCZD działa Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci.

Spotkania odbywają się co 2 tygodnie, w środy o godz. 17.00.

Opiekę nad Kołem Naukowym sprawuje Pan Profesor Tadeusz Szreter.

Informacje: http://www.anestezja.pl/

Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy IPCZD

Od 03.12.2009r. działa Koło Polskiego Towarzystwa Pilęgniarskiego przy IPCZD. Kontakt: tel.:12-39; budynek K, pokój 7.

Skład Zarządu:

* Przewodnicząca - Minika Lipiec

* Wice-przewodnicząca - Wioletta Żuraw

* Sektretarz - Marzena Kościuk

* Skarbnik - Agnieszka Matosek-Czarnecka

Studenckie Koło Pediatryczne

Koło działa przy Klinice Gastroenterologii i Hepatologii IPCZD.

Oprócz spotkań, studenci biorą udział w pracach naukowych i projektach prowadzonych w Klinice. Zaowocowało to dwoma publikacjami na łamach Standardów Medycznych Pediatrii w roku 2010.

Planuje się przygotowanie prezentacji na Konferencję Młodych Medyków w 2011r.

Wyróżnienia dla studentek Koła:

Dwie studentki zostały wyróżnione Laurem Medycznym im. dr Wacława Mayzla za prace naukowe:

Edyta Szymańska: "Novel strategies for the treatment of inflammatory bowel disease according to pathogenesis of IBD"

Sylwia Szymańska "Pathogenesis of inflammatory bowel disease - etiology and prevention"

Honorowe wyróżnienie zostało wręczone laureatkom w dniu 17.12.2010 przez przewodniczącego Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk prof. Wojciecha Kostowskiego.

Przewodnicząca Koła - Edyta Szymańska

Tematy spotkań Studenckiego Koła Pediatrycznego na rok 2010/2011

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.