Oddział Neurologii i Epileptologi


Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Dorota Dunin-Wąsowicz

p.o. Pielęgniarki oddziałowej: Maria Ślesicka

Lokalizacja: budynek E, piętro X, pokój 1008

Sekretariat tel: +48 22 815 74 04

Sekretariat fax: +48 22 815 74 02

Loża pielęgniarska: +48 22 815 11 10

Lekarz dyżurny: +48 22 815 74 08

Adres e-mail: oddzial.neurologia@ipczd.pl


Profil działalności

Oddział Neurologii i Epileptologii IPCZD diagnozuje i leczy dzieci z różnymi chorobami układu nerwowego, w tym chorobami mózgu i rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i układu mięśniowego.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania są:

choroby skórno-nerwowe, w tym szczególnie stwardnienie guzowate

padaczki wczesnodziecięce, szczególnie zespół Westa

padaczki lekooporne, w tym kwalifikowane do leczenia operacyjnego, leczone dietą ketogenną oraz stymulatorem nerwu błędnego,

choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza stwardnienie rozsiane,

choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego,

choroby neurometaboliczne

choroby nerwowo-mięśniowe u młodszych dzieci.

Oddział Neurologii mieści się na najwyższym, dziesiątym piętrze głównego budynku szpitala. Liczy 25 łóżek rozmieszczonych w 11 salach chorych.

 

Działalność kliniczna

W diagnostyce wykorzystywane są dostępne badania obrazowe (CT, MRI, SPECT), elektrofizjologiczne (EEG, wideoEEG, EMG, ENG, potencjały wywołane) oraz laboratoryjne (biochemiczne, genetyczne, serologiczne, immunologiczne).

Stosowane terapie  obejmują wszelkie dostępne w Polsce i uznane sposoby leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego, takiego, jak dieta ketogenna i modyfikowana dieta Atkinsa, stymulator nerwu błędnego i leczenie operacyjne , w tym leczenie operacyjne padaczki.

Klinika Neurologii i Epileptologii jest włączona w europejską sieć EPI-CARE – sieć ośrodków referencyjnych zajmujących się leczeniem padaczki (www.ec.europa.eu/health/ern).

Prowadzone są również wszystkie dostępne programy lekowe w neurologii dziecięcej: leczenie stwardnienia rozsianego lekami pierwszej i drugiej linii, leczenie chorób układu nerwowego dożylnymi wlewami immunoglobulin, leczenie guzów mózgu w stwardnieniu guzowatym ewerolimusem. Klinika leczy także rdzeniowy zanik mięśni typu 1 nusinersenem w ramach programu wczesnego dostępu.

W Klinice prowadzone są badania kliniczne nowych leków oraz terapie niestandardowe. W ich wdrażaniu pracownicy ściśle współpracują z ekspertami polskimi i międzynarodowymi oraz Komisją Bioetyczną.

Klinika współpracuje także z wieloma organizacjami pacjentów i ich rodzin oraz fundacjami zajmującymi się pomocą chorym dzieciom.

 

Działalność dydaktyczna

Klinika prowadzi szeroką działalność edukacyjną dla lekarzy w trakcie specjalizacji, a także dla studentów medycyny i pracowników innych zawodów medycznych.

Klinika od wielu lat prowadzi kursy specjalizacyjne dla neurologów dziecięcych oraz wykłady na kursach dla pediatrów i neurologów, a także uczestniczy w rozlicznych kursach doskonalących.

W Klinice specjalizuje się obecnie 8 lekarzy: 1 w pediatrii i 7 w neurologii dziecięcej.

Pracownicy Kliniki także sami uczestniczą w kursach i konferencjach doskonalących, co umożliwia stałe podnoszenie kwalifikacji.

Pracownicy Kliniki włączają się także w różne akcje popularyzujące naukę i edukacyjne dla pacjentów. W klinice powstały miedzy innymi   poradniki dla chorych z padaczką i ich rodzin oraz dla pacjentów ze stwardnieniem guzowatym.

 

Działalność naukowa

Pracownicy Kliniki prowadzą badania naukowe w zakresie nauk klinicznych i podstawowych. Umożliwia to szeroka współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie, liczne granty naukowe oraz tworzona przez lata atmosfera wsparcia dla młodych pracowników nauki.

Najistotniejsze tematy działalności naukowej Kliniki są:

  • epileptogeneza   oraz jej biomarkery
  • przyczyny rozwoju padaczki lekoopornej
  • procesy immunologiczne w padaczce
  • mechanizmy powstawania zmian narządowych w stwardnieniu guzowatym
  • demielinizacja OUN u dzieci
  • zakażenia układu nerwowego, w tym zakażenie wirusem cytomegalii oraz borelioza
  • przyczyny neurodegeneracji z odkładaniem żelaza w mózgu

Badania naukowe prowadzone są w ramach działalności statutowej Kliniki oraz grantów naukowych. Najważniejsze obecnie realizowane granty to:

- EPISTOP : duży projekt finansowany w ramach 7 Programu Ramowego KE, koordynowany przez IPCZD . W projekcie tym bierze udział 16 ośrodków klinicznych i laboratoriów z Europy, USA i Australii. Jego celem jest określenie biomarkerów epileptogenezy w stwardnieniu guzowatym oraz przeprowadzenie randomizowanego badania   wczesnej interwencji przeciwpadaczkowej u dzieci z tą chorobą (www.epistop.eu)

- EPIMARKER - duży projekt finansowany w ramach programu NCBiR STRATEGMED III. Prowadzi go konsorcjum złożone z 8 laboratoriów, ośrodków klinicznych oraz firma zajmująca się elektrofizjologią i informatyczna. Jego celem jest znalezienie mechanizmów rozwoju padaczki lekoopornej oraz nawrotu padaczki po odstawieniu leczenia przeciwpadaczkowego w modelu stwardnienia guzowatego, a także opracowanie   algorytmu umożliwiającego ustalenie ryzyka wystąpienia napadów padaczkowych. Projekt ten zakłada także opracowanie organoidowego modelu mózgu dla dalszych badań naukowych.

- TIRCON – projekt poświęcony leczeniu związanego z żelazem zwyrodnienia układu nerwowego u dzieci.

- granty NCN poświęcone mechanizmom zapalnym w padaczce oraz mechanizmom rozwoju nowotworów w stwardnieniu guzowatym.

- projekty statutowe IPCZD poświęcone rozwojowi guzów mózgu w stwardnieniu guzowatym oraz padaczce, w tym jej aspektom immunologicznym, a także boreliozie.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.