2471

Pracownia Immunologii


Kierownik Pracowni: prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska

Lokalizacja: budynek A, parter, pokój 026, 011

Sekretariat tel: +48 22 815 19 69, 62

Adresy e-mail: pracownia.immunologia@ipczd.pl


Profil działalności

Zespół Pracowni Immunologii zajmuje się diagnostyką serologiczną:

 • chorób przewodu pokarmowego (celiakii, nieswoistych zapaleń jelit, autoimmunizacyjnego zapalenia trzustki),
 • chorób wątroby (autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby, PSC),
 • alergii,
 • współpracuje z Klinikami IPCZD w zakresie diagnostyki pierwotnych niedoborów odporności, infekcji wirusowych, potransplatacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego, nowotworów wieku dziecięcego.

Badania wykonywane w Pracowni

 • Ocena obecności autoprzeciwciał (ANA, AMA, LKM, LSP,, ASMA, APCA, p-ANCA, c-ANCA, anty-enterocytarnych) w surowicy metodą immunofluorescencji pośredniej i metodą immunoblot,

 • Kompleksowa diagnostyka serologiczna celiakii (przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej anty-tTG-IgA, anty-tTG-IgG, przeciwciała przeciwendomyzjalne EMA-IgA, EMA-IgG, przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny anty-DPG) metodą chemiluminescencji wykonywane na aparacie Phadia 100 oraz  depozyty tTG-IgA w bioptatach jelita cienkiego metodą immunofluorescencji bezpośredniej,

 • Monitorowanie przestrzegania diety bezglutenowej (peptydy glutenu w moczu) metodą immunoblot,

 • Ocena stężenia kalprotektyny w surowicy krwi metodą ELISA,

 • Kompleksowa diagnostyka serologiczna alergii (panele alergenów pokarmowych i wziewnych metodą immunoblot, molekularna diagnostyka alergii techniką ALEX2),

 • Ocena ekspresji onkogenów (c-myc, n- myc) w materiale tkankowym metodą in situ hybrydyzacji FISH,

 • Ocena obecności autoprzeciwciał w chorobach nerek (MPO, PR3, GMB) metodą immunoblot,

 • Ocena ekspresji genomu wirusów (EBV, CMV) w materiale tkankowym metodą in situ hybrydyzacji FISH,

 • Wyprowadzanie linii limfoblastycznych z limfocytów krwi krążącej.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.