2748

Pracownia Farmakokinetyki


Kierownik Pracowni: mgr Agnieszka Czajkowska 

Lokalizacja: budynek B, wysoki parter,

Pracownia tel: +48 22 815 16 40, +48 22 815 16 39

Sekretariat fax: +48 22 815 13 13

Adres e-mail: zaklad.biochemia@ipczd.pl


Profil działalności

W Pracowni Farmakokinetyki wykonywane są badania specjalistyczne z zakresu:

 

I. Terapii monitorowanej

 • optymalizacja leczenia immunomodulacyjnego poprzez monitorowanie 6-tioguaniny w krwinkach czerwonych (badanie unikatowe, jako jedyni na terenie Polski),
 • stężenie pirymetaminy w surowicy krwi w trakcie leczenia przeciwpierwotniakowego u niemowląt z toksoplazmozą wrodzoną,
 • ocena metabolizmu mykofenolanu mofetilu (Cell-Cept) u pacjentów po przeszczepie narządów (profilowanie 3- punktowe i wielopunktowe),
 • stężenie mitotanu w monitorowaniu leczenia chorych z rakiem kory nadnerczy,
 • optymalizacja dawkowania gancyklowiru / valgancyklowiru u pacjentów z cytomegalią w terapii monitorowanej stężeniem leku,
 • optymalizacja dawkowania tiopentalu u pacjentów w tzw. śpiączce farmakologicznej,
 • optymalizacja leczenia metotreksatem m.in. u pacjentów onkologicznych,
 • oznaczanie wolnej frakcji innych leków;

II. Diagnostyki oraz monitorowania leczenia niedokrwistości

 • ferrytyna,
 • witamina B12
 • kwas foliowy;

III. Hormonalnej diagnostyki chorób tarczycy i kory nadnerczy

 • TSH,
 • FT3 i FT4,
 • anty-TG i anty-TPO,
 • kortyzol;

IV. Oznaczania markerów niewydolności mięśnia sercowego i krążenia

 • hsTnI,
 • CK-MBmass.
 • Badania wykonywane są metodami: chemiluminescencji (CMIA, Architect i2000 SR), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz chromatografii cieczowej z detekcją masową (LC/MS).

Pracownia Farmakokinetyki uczestniczy w zewnętrznych kontrolach międzynarodowych:

 • RfB Referenzinstitut für Bioanalytik,
 • LGS Standards PT Scheme,
 • ERNDIM (European Research Network for Evaluation and Improvement of Screening, Diagnosis and Treatment of Inherited Disorders of Metabolism).

Osiągnięcia:

 • Pracownia Farmakokinetyki, obok rutynowej działalności diagnostycznej, aktywnie uczestniczy w realizacji licznych projektów naukowych krajowych i zagranicznych - w tym granty Unii Europejskiej (ROBIN). Wyniki badań naukowych publikowane są w wielu renomowanych czasopismach międzynarodowych. Pracownicy uczestniczą także w międzynarodowym programie szkoleniowym SMART (Small Medicines Advanced Research Training). W ramach jego odbyli szkolenie z zakresu metod farmakokinetycznych (modelowanie PK-PD, symulacja i ekstrapolacja) w University College London. W 2017 roku Pracownia pozyskała także grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zakup nowej aparatury do badań naukowych.

Badania unikatowe

Pracownia wprowadza unikatowe badania wysokospecjalistyczne min. diagnostyka antykalciurycznego działania małych dawek hydrochlorotiazydu (wolna frakcja vs wiązanie z białkami).

 

Badania wykonywane odpłatnie dla pacjentów indywidualnych

W Pracowni wykonujemy odpłatnie wymienione badania - patrz >> pliki do pobrania - Lista wykonywanych badań laboratoryjnych odpłatnie dla pacjentów indywidualnych w Zakładzie Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej IPCZD. Aby takie badanie wykonać należy po jego opłaceniu w kasie przy wejściu do Poradni Specjalistycznych zgłosić się do Punktu Pobierania Materiału laboratorium zewnętrznego świadczącego usługę badań laboratoryjnych na potrzeby Instytutu (budynek B, I piętro, wejście do Poradni Specjalistycznych). Przy braku możliwości osobistej wizyty w Instytucie, badanie można opłacić przelewem (numery kont: mBank 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 lub Getin Noble 95 1560 0013 2367 2381 0996 0001), a materiał pobrany w innym ośrodku medycznym przesłać (wraz z aktualnym skierowaniem i dowodem przelewu) zachowując warunki transportu (patrz >> pliki do pobrania - Transport materiału do badań laboratoryjnych oraz Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych). Badania dla innych ośrodków medycznych wykonujemy na podstawie aktualnego skierowania (patrz >> pliki do pobrania), na którym wymagana jest zgoda na obciążenie danej placówki fakturą (podpis gł. księgowego lub dyrektora). W przypadku badań zleconych do pilnego wykonania prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się telefoniczne lub e-mailowe w celu potwierdzenia najbliższego terminu wykonywania danego badania.

 

Jak przygotować się do badania?

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania pacjenta do badania, pobrania materiału, jego transportu oraz warunków przechowywania znajdują się w materiałach do pobrania w sekcji Pliki do pobrania.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.