08/06/2021

Konkurs na KIEROWNIKA KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII


Konkurs na KIEROWNIKA KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

KIEROWNIK KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe medyczne, prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Co najmniej 10-letni staż pracy w zawodzie.
 • Stopień naukowy co najmniej doktora nauk medycznych.
 • Dorobek naukowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Doświadczenie dydaktyczne, naukowe oraz kliniczne w anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Dodatkowo oceniane będzie co najmniej 5-letnie doświadczenie w znieczulaniu dzieci oraz w zarządzaniu dużymi zespołami anestezjologicznymi.

Wymagane dokumenty:

 • Podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu - dokument potwierdzający to prawo (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 • Opisany i udokumentowany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 • Plan naukowy oraz plan medyczny rozwoju Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii uwzględniający specyfikę funkcjonowania IPCZD oraz współpracę z innymi jednostkami Instytutu.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie do 22.06.2021 r.

(decyduje data doręczenia), do godz. 15.35 na adres:

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Dział Polityki Personalnej i Wynagrodzeń

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od podanego terminu składania ofert. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu dostępny w Dziale Polityki Personalnej i Wynagrodzeń (osoba do kontaktu: Inga Koniecek, tel. 22 815 12 42).

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.