logo IPCZD

Baza opracowywana przez Bibliotekę i Informację Naukow± IPCZD w Warszawie na podstawie danych z bazy Web of Science Core Collection


Charakterystyka bazy Wydziały Jednostki organizacyjne Kody języków
Ł±czenie warunków

Zawężanie wyników
Rok publikacji:
Rok cytowania: wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat  
Zawężaj do wskazanych języków publikacji [dowolny kongresowy] [polski] [angielski] [rosyjski] [niemiecki] [francuski] [hiszpański] [włoski] [czeski]
Prace: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej (tj. ISI Master Journal List)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
z punktacj± MNiSW (zasady punktacji)
Punktacja KBN          
open-access
z tekstem dostępnym w Internecie
będ±ce efektem projektów badawczych
Format: Szeregowanie:

Dyrekcja IPCZD Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie System Expertus® SPLENDOR Poznań Analiza bibliometryczna Ranking Bibliografia

Ostatnia aktualizacja: 2020.05.29 11:47:12             Ostatni dostęp do bazy:            Liczba użytkowników (od 2012.02.28):
IP użytkownika: 18.207.254.88