SSLTimeout.

Poradnia Foniatryczno - Audiologiczna

 • Kierownik:
 • Lokalizacja: budynek RB, piętro I, pokój 107a
 • Zapisy: Infolinia 801 051 000 lub +48 22 815 10 00,
  e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Sekretariat tel: +48 22 815 70 16
 • Sekretariat fax: -
 • Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZOBACZ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.16 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

 

>> Jak sie zapisać na wizytę

 

Potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego, pediatry, laryngologa lub innego specjalisty do Poradni Audiologicznej, Poradni Foniatrycznej lub Poradni Foniatryczno - Audiologicznej z podaniem rozpoznania (proponujemy skierowania z adnotacją „objęcie opieką”, ponieważ często potrzebna jest wizyta kontrolna).

 Diagnostyka Foniatryczna:

 

 

Jak przygotować się do badań:

 

Wizyty w naszej poradni umawiane są na konkretne godziny, więc w każdym przypadku prosimy o wcześniejsze przybycie.

 

1) mowa: dziecko zdrowe

2) przerośnięty trzeci migdał (fiberoskopia nosogardła):

 • bez kataru
 • 2 – 3 tygodnie po zakończonej infekcji
 • 3 godziny bez jedzenia i bez picia
 • osoba (rodzic) do trzymania dziecka

3) krtań: dziecko zdrowe

 • 5 – 6 godzin bez jedzenia i bez picia
 • poćwiczyć wysuwanie języka
 • osoba (rodzic) do trzymania dziecka

4) badanie słuchu: dziecko zdrowe

 • bez kataru

5) nagranie głosu: jak w pkt. 4

 

 

Profil działalności:

 

Uprzejmie informuje o pełnym zestawie badań wykonywanych  u dzieci  umowy z NFZ:

 

 

 • Badanie videolaryngoskopowe krtani – czyli dokładna ocena  krtani i gardła dolnego, wykonywane bez konieczności znieczulenia.
 • Badanie  konieczne w diagnostyce   wcześniaków, niemowląt i dzieci z wiotkością krtani,  tzw „głośnym oddechem”, przewlekłą chrypką, dusznościami,   zaburzeniami głosu, zaburzeniami połykania.
 • Wskazane również dla dzieci, które są członkami (bądź planują być członkami) zespołów muzycznych,  zespołów artystycznych i chórów.
 • Ocena videofiberoskopowa  nosa i migdałka gardłowego ( tzw trzeciego migdałka) badanie bez konieczności znieczulenia. Badanie bardzo istotne u  dzieci z chrapaniem,  trudnościami w oddychaniu przez nos, z alergią, u dzieci często chorujących, u niemowląt z  tzw sapką.
 • Badanie bardzo często wykonywane u dzieci z nawracającymi zapaleniami uszu oraz zaburzeniami słuchu.
 • Diagnostyka zaburzeń rozwoju mowy u dzieci  - w tym  badanie słuchu i ocena stanu narządów artykulacyjnych (dotyczy zarówno dzieci z  opóźnieniem rozwoju mowy  jak i wszelkimi wadami wymowy).
 • Specjalistyczna ocena i diagnostyka nosowania.
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń głosu.

 

 

Zapraszamy dzieci od 1 miesiąca życia do 18 lat na odpowiednie badania Diagnostyka Audiologiczna:

 

 

Jak przygotować się do wizyty:

 

 • dziecko musi być zdrowe, bez cech infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel),
 • niemowlęta – badanie otoemisja – kilka minut snu (ok. 5) lub spokoju (dziecko nie może płakać, poruszać się, musi być spokojne).
Badanie ABR:

Warunki jakie musi spełniać dziecko zgłaszające się do obiektywnego badania słuchu (ABR) we śnie fizjologicznym:

 • dziecko musi być zdrowe (bez kataru, bez kaszlu itp.),
 • dziecko musi być śpiące (nie pozwalamy dziecku spać przed badaniem przez ok. 5 godzin),
 • zgłaszamy się na badanie z dzieckiem zmęczonym, śpiącym (nie może jeszcze spać),
 • po przygotowaniu przez osobę badającą do badania, należy nakarmić dziecko i dopiero wtedy uśpić,
 • czas przeznaczony na wizytę – ok. 2 godziny (1 godzina na przygotowanie i uśpienie, 1 godzina na badanie).

 

 

 

Profil działalności:

 

Poradnia zajmuje się kompleksową opieką nad dzieckiem słabo słyszącym, która obejmuje:

 

 • pełną diagnostykę zaburzeń słuchu u niemowląt, małych dzieci i młodzieży,
 • leczenie zachowawcze zaburzeń słuchu o charakterze przejściowym.

 

Współpraca z innymi Zakładami i Klinikami Centrum Zdrowia Dziecka pozwala na kompleksową diagnostykę przyczyn uszkodzeń słuchu. Od kilku lat Poradnia specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu u niemowląt i małych dzieci.

Osiągnięcia:

 

Jako pierwszy ośrodek audiologiczny w Polsce Poradnia Audiologiczna IPCZD wdrożyła do praktyki klinicznej obiektywne pomiary parametrów aparatów słuchowych w uchu dziecka (in situ), które pozwalają na uwzględnienie indywidualnych właściwości anatomicznych przewodu słuchowego. Pozwala to na precyzyjne dostrojenie aparatów słuchowych i zoptymalizowanie efektów stymulacji akustycznej u słabo słyszących dzieci, niezależnie od wieku.

 

Dodatkowo posiadamy bardzo duże doświadczenie w protezowaniu aparatami słuchowymi niemowląt i małych dzieci przekładające się na bardzo dobre efekty w rehabilitacji słuchu i mowy u najmłodszych pacjentów.

 
Strona główna :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie :: Ankieta satysfakcji pacjenta
Copyright 2016 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"