SSLTimeout.

Poradnia Chorób Metabolicznych

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
 • Lokalizacja: budynek D, niski parter, pokój 04
 • Zapisy gab. zab. metab:

+48 22 815 70 63 w godz. 12-15:30

 • Zapisy gab. zab. Ca-P :

+48 22 815 71 25 w godz. 7-8 lub 12-13

 • Sekretariat tel: +48 22 815 70 63
 • Sekretariat fax: +48 22 815 16 45
 • Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZOBACZ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.16 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

 

Profil działalności:

 

 • zapewnienie opieki ambulatoryjnej tj. monitorowanie przebiegu choroby u pacjentów z wrodzonymi wadami metabolizmu nie wymagającymi hospitalizacji
 • prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie wrodzonych wad metabolizmu.
 • zapewnienie opieki ambulatoryjnej w obszarze diagnostyki wrodzonych zaburzeń metabolicznych w zakresie dostępnym w koszyku świadczeń gwarantowanych dla poradni.

 

Poradnia nie zajmuje się problemem otyłości. W Centrum Zdrowia Dziecka problemem otyłości u dzieci zajmuje się Poradnia Diabetologii.

 

Jak przygotować się do wizyty w Poradni (o ile lekarz nie zaleci inaczej):

 Na pierwszą wizytę proszę przyjechać: 

 • z kserokopią dotychczasowych wyników badań. O wskazaniach i zakresie ewentualnie wykonywanych badań decyduje lekarz podczas wizyty dziecka w Poradni.

 

Gabinet zaburzeń wapniowo – fosforanowych:

 

Na pierwszą i na każdą kolejną wizytę proszę przyjechać (o ile lekarz nie zaleci inaczej):

 

 • z dzieckiem 3 – 4 godziny po posiłku – do badań z krwi
 • w nocy i przed badaniami można dziecko przepajać wodą przegotowaną lub herbatą
 • z jednorazową poranną porcją moczu pobraną minimum 4 – 5 godzin po od podania posiłku lub z dobową zbiórką moczu dziecka (u dziecka powyżej 6 roku życia)
 • z kserokopią wykonanych badań
 • 3 tygodnie bez szczepień

 

UWAGA! W razie choroby dziecka (przeziębienie, biegunka, wysypka, gorączka, antybiotyk) prosimy o kontakt telefoniczny 0 22 815 71 25 w godzinach 7.00 – 8.00 lub 12.00 – 13.00.

 

Gabinet zaburzeń metabolicznych:

 

Na pierwszą i na każdą kolejną wizytę proszę przyjechać:

 • kserokopią dotychczasowych wyników badań
 • poranną porcją moczu

 

W przypadku zaburzeń lipidowych:

 • z aktualnymi wynikami lipidogramu pacjenta i rodziców

 

UWAGA! W razie choroby dziecka (przeziębienie, biegunka, wysypka, gorączka, antybiotyk) prosimy o kontakt telefoniczny 22 815 70 63 w godzinach 12.00-15.30. 

 

 
Strona główna :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie :: Ankieta satysfakcji pacjenta
Copyright 2016 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"