SSLTimeout.

Poradnia Kardiologiczna

 • Sekretariat tel: +48 22 815 17 09
 • Sekretariat fax: brak
 • Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZOBACZ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.16 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

 

Profil działalności/ prowadzona diagnostyka/ leczone schorzenia:

 

Podstawowym zadaniem jest diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami układu krążenia, w tym:

 

 • ustalanie wskazań do leczenia kardiochirurgicznego lub kardiologicznych zabiegów interwencyjnych;
 • diagnostyka i leczenie wad wrodzonych i nabytych serca przed i po leczeniu kardiochirurgicznym lub interwencyjnym;
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca, ustalanie wskazań do inwazyjnej diagnostyki elektrofizjologicznej i ablacji, implantacji układów stymulujących serce oraz kardiowerterów-defibrylatorów a także kontrola po zabiegach;
 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie) oraz procesów zapalnych (zapalenie mięśnia sercowego, choroba Kawasaki).

 

 

Specyfika Poradni:

 

 • Konsultacje kardiologiczne dla dzieci
 • Badanie elektrokardiograficzne
 • Badanie echokardiograficzne
 • 24-godzinne monitorowanie zapisu elektrokardiograficznego metodą Holtera
 • Badanie radiologiczne klatki piersiowej
 • Badanie izotopowe serca (angiokardiografia)
 • Kontrola implantowanych w Klinice Kardiologii IPCZD układów stymulujących serce lub kardiowerterów – defibrylatorów.

 

 

Personel:

 

lekarski:

pozostały:

Kierownik Poradni: dr Łucja Gorbacz-Mrowiec          

dr Małgorzata Kępińska

dr Róża Kliszczewska-Kacprzak

prof. Katarzyna Bieganowska lub

dr Maria Miszczak-Knecht (zaburzenia rytmu serca)

2 technicy EKG

3 sekretarki

4 sekretarki

 

 

Jak przygotować się do wizyty w Poradni? Co ze sobą zabrać:

 

Jeśli wcześniej nie zostało dostarczone skierowanie do Poradni Kardiologicznej, należy je zabrać ze sobą – musi być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jest to kolejna wizyta i wcześniej było już dostarczone prawidłowe skierowanie, następnego nie trzeba przywozić.

 

Na każdą wizytę należy przywozić:

 • książeczkę zdrowia dziecka
 • żółtą książeczkę IPCZD
 • posiadaną dokumentację medyczną – karty informacyjne z pobytów szpitalnych i wyniki wykonanych badań (kserokopię).

 

Pacjent jednorazowy powinien posiadać wyniki badania RTG.

 

 

Jak przygotować się do badań:

 

Do badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie w naszej Poradni pacjenci nie wymagają szczególnego przygotowania, nie muszą być na czczo. Mamy możliwość podgrzania mleka. Do dyspozycji pozostaje kącik do przewijania dziecka.

 

 

Na umówione badanie Holtera należy zgłosić się do Poradni Kardiologicznej - blok C, I piętro, pokój 121, w godzinach 9 – 11 i mieć ze sobą jedną baterię alkaliczną,  1,5 volt-ową, rozmiar AA (paluszek).

 

 

Na umówione badanie izotopowe serca należy się zgłosić w wyznaczonych godzinach do Zakładu Medycyny Nuklearnej, blok B, Niski Parter. Dziecko nie musi być na czczo

Osoba opiekująca się pacjentem w tym dniu nie może być w ciąży. 

Po badaniu trzeba się zgłosić na wizytę do Poradni Kardiologicznej (sekretariat).

 

Na badanie echo serca pacjenci są kierowani z gabinetu lekarskiego. Poradnia nie prowadzi osobnych zapisów na badanie echo serca.

  

>> Jak sie zapisać na wizytę?

 

 

Jak się zapisać do Poradni:

 

W  celu zapisania pacjenta na pierwszą wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy wypełnić i wysłać e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Wizytę można też umówić telefonicznie, pod nr Infolinii: 22 815 10 00 (dla dzwoniących z telefonu komórkowego) lub 801 051 000 (dla dzwoniących z telefonu stacjonarnego).

Pacjenci są zapisywani na godziny (prosimy o to pytać przy zapisach) - jest to orientacyjna godzina zgłoszenia się pacjenta do Poradni, a nie przyjęcia w gabinecie lekarskim.

 

Pacjenci pierwszorazowi powinni przyjechać ok. godziny wcześniej przed wyznaczoną porą zgłoszenia z uwagi na konieczność założenia historii choroby w Rejestracji Głównej (przy wejściu do Poradni Specjalistycznych - blok E, Wysoki Parter) – długa kolejka.

 

Przed każdą wizytą należy zgłosić się do Sekretariatu Poradni Kardiologicznej – blok C, I piętro, skąd pacjent jest kierowany do pokoju przygotowawczego – 122, a następnie na ekg – 115 (należy przewidzieć dodatkowy czas na te czynności).

Po badaniu ekg pacjent oczekuje pod wyznaczonym gabinetem lekarskim na wizytę.         

Niezależnie od zapisanych pacjentów na konkretną godzinę pierszeństwo mają stany nagłe (o kolejności decyduje lekarz).                                                                                                                                   

Pacjenci kierowani podczas wizyt na badania dodatkowe – rtg klatki piersiowej, echo serca, badanie izotopowe, wchodzą do gabinetu lekarskiego powtórnie, po wykonaniu w/w badań, między pacjentami oczekującymi w kolejce.                                                                                                                             

Przekładając wizytę należy podać nazwisko lekarza konsultującego w Poradni (nazwisko jest w żółtej książeczce).

 

Uwaga:

 

- Pacjenci z zaburzeniami rytmu serca są zapisywani tylko na podstawie nadesłanej dokumentacji.    

- Pacjenci z rozpoznaniem „szmer serca” i „obserwacja serca” („obs cordis”) są zapisywani tylko telefonicznie i e-mailowo (bez wysyłania skierowań).

- Noworodki i stany nagłe – zgłoszenia telefoniczne do Kierownika Poradni lub do lekarza prowadzącego, jeśli pacjent przebywa pod stałą opieką Poradni.

 

Kierownik Poradni jest do dyspozycji rodziców (telefonicznie i osobiście) codziennie, od poniedziałku do piątku,

w godz. 14 – 15.00. 

 

 
Strona główna :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie :: Ankieta satysfakcji pacjenta
Copyright 2015 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"